Notatka ze spotkania w MZ - "Zapewnienie bezpośredniej opieki pielęgniarskiej - równoważnik 1 etatu na 8 - 10 pacjentów na dyżur. Powyższa propozycja nie powinna dotyczyć oddziałów: AiIT, neonatologii, izby przyjęć i oddziału ratunkowego, bloku operacyjnego. Do dalszej dyskusji pozostają oddziały pediatryczny, położniczy (w tym Rooming - In)."

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

 

Zobacz notatkę ze spotkania w Departamencie Pielęgniarek i Położnych MZ w  dniu 31 marca 2010 roku (notatkę tą opublikowano na stronie Naczelnej Izby PiP w dniu 2 czerwca 2010 roku - w dwa miesiące po spotkaniu).

.

KOMENTARZ REDAKCJI PORTALU

I GAZETY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

.

Z treści notatki wynika, że w spotkaniu brali udział przedstawiciele Naczelnej Rady PiP. Nie podano nazwisk. Tak samo postąpiono w przypadku przedstawicieli MZ. 

W notatce padają słowa "wstępnie zaproponowano poniższe brzmienie". Z treści notatki nie wynika kto zaproponował cytowane "poniższe brzmienie" i jaka była odpowiedź tych, którym "zaproponowano poniższe brzmienie". I jakie będą dalsze losy "zaproponowanego brzmienia"!

Aż dziw bierze, że takiej treści notatkę podpisali "uczestnicy spotkania"!

Warto także podkreślić, że samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego nie zgłaszał uwag w zakresie szeroko rozumianego zagadnienia - "normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych".

Dowód pismo z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Także w piśmie z dnia 16 listopada 2009 roku Naczelna Izba PiP nie podnosiła kwestii norm zatrudnienia w przedmiotowej sprawie. Dowód.

Należy postawić sobie pytanie. Czy uczestnicy spotkania w Departamencie Pielęgniarek i Położnych MZ nie zdawali sobie sprawy, że "wstępnie zaproponowane poniższe brzmienie "nie ma żadnego umocowania prawnego? Nie będzie miało żadnej mocy sprawczej w kontekście rozporządzenia koszykowego?

Bowiem kwestię tzw. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych reguluje ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, która kompetencje ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakładach pracy powierza kierownikom zakładów opieki zdrowotnej. 

Ręce opadają!

Zapraszam mimo wszystko do dyskusji nad "wstępnie zaproponowanym poniżej brzmieniem":

  • "Zapewnienie bezpośredniej opieki pielęgniarskiej - równoważnik 1 etatu na 8 - 10 pacjentów na dyżur". Powyższa propozycja nie powinna dotyczyć oddziałów: AiIT, neonatologii, izby przyjęć i oddziału ratunkowego, bloku operacyjnego. Do dalszej dyskusji pozostają oddziały pediatryczny, położniczy (w tym Rooming - In)."

Mariusz Mielcarek