Pielęgniarka szkolna. Zobacz informację po spotkaniu w MZ w dniu 10 czerwca 2010 roku.

Pielęgniarka szkolna.

.

Zobacz treść notatki, którą opublikowano na stronie internetowej Naczelnej Izby PiP, w dniu 15 czerwca.

 

Zobacz także:

14 marca 2010 roku - Z redakcyjnej poczty: Pielęgniarka szkolna - proszę o odpowiedź w sprawie apteczek szkolnych znajdujących się na terenie szkoły.

3 marca 2010 roku - Spotkanie w MZ w sprawie pielęgniarstwa w miejscu wychowania i nauczania. Zobacz jakie kwestie podnosili przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 35 KOMENTARZY.

.