MZ - w szpitalu jedna pielęgniarka lub położna obejmuje opieką w ciągu jednej zmiany nie więcej niż 20 pacjentów. Taki zapis w projekcie rozporządzenia z dnia 15 czerwca wywołało ostrą krytykę użytkowników Portalu Pielęgniarek i Położnych. Zobacz stanowisko w tej sprawie OZZPiP.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Zobacz także:

16 czerwca 2010 roku - MZ w projekcie rozporządzenia zapisało: w szpitalu jedna pielęgniarka lub położna obejmuje opieką w ciągu jednej zmiany nie więcej niż 20 pacjentów. W projekcie napisano "równoważnik etatu", w kontekście liczby obsady pielęgniarskiej. W SOR i izbie przyjęć dodano warunki kwalifikacji i dostępności pielęgniarek. Ten artykuł czytano prawie 4 000 razy. 49 KOMENTARZY.

16 czerwca 2010 roku - Propozycja MZ 1:20 w zakresie liczebności pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych to degrengolada polskiego pielęgniarstwa! Kierownictwo Departamentu Pielęgniarek i Położnych powinno podać się do dymisji. 27 KOMENTARZY.

 

.Z

STANOWISKO

ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP

.
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, obradujący w dniu 21 czerwca 2010 r., wyraża sprzeciw wobec projektowanych przez Minister Zdrowia zmian rozporządzeń dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Nie do przyjęcia jest proponowany zapis, dotyczący opieki szpitalnej, ustanawiający maksymalną ilość 20 pacjentów na etat pielęgniarki (położnej) na jednej zmianie. To zbyt duża liczba pacjentów, nie dająca im żadnej szansy zapewnienia właściwej opieki i pielęgnacji. Przyjęcie takiej ogólnej normy, nie uwzględnia specyfiki poszczególnych oddziałów szpitalnych. Co więcej, zapis jest wysoce nieprecyzyjny, nie pozwalając jednoznacznie ustalić, jak powinna wyglądać obsada pielęgniarska przy np. 30 pacjentach.
W naszej ocenie przyjęcie takie normy nie jest w żaden sposób uzasadnione. W uzasadnieniu projektu brak jakiegokolwiek wskazania skąd wzięła się ta liczba i w jaki sposób została ustalona. Nie wskazano metodologii, ani sposobu ustalenia wielkości koniecznego zatrudnienia pielęgniarek (położnych) w poszczególnych rodzajach świadczeń w lecznictwie szpitalnym Można więc przypuszczać, że jest to całkowicie teoretyczne założenie, przyjęte w sposób czysto biurokratyczny. To kolejny przykład rozwiązań oderwanych od rzeczywistości, a forsowanych przez resort zdrowia.
Niezależnie od tego należy wskazać, iż wymogi dotyczące liczby pielęgniarek i położnych są zdecydowanie niewystarczające, a należy pamiętać, że wskazane wielkości będą w praktyce traktowane, jako wzorcowe, nie zaś minimalne. Oznacza to, że staną się powszechne – a to stanowi zagrożenie dla jakości świadczeń i dobra pacjentów.
Równie zaskakujące są inne propozycje zmian. W zakresie specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego, pominięto niemal całkowicie wymogi dotyczące obsad pielęgniarskich. Takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia. W poradniach specjalistycznych konieczne jest ustalenie minimalnych obsad pielęgniarskich – dla zapewnienia należytego poziomu oferowanych w nich świadczeń.

W rozporządzeniu powinno również znaleźć się zastrzeżenie, uniemożliwiające „wykazywanie” dwukrotnie tej samej osoby, jako pielęgniarki (położnej) na oddziale oraz w poradni. Proponowane zmiany skupiają są głównie na wyposażeniu świadczeniodawcy w sprzęt (istotne zmiany w tym zakresie), brak jednak refleksji nad zasadniczą kwestią, czyli rolą personelu w świadczeniu usług medycznych. Widoczny jest brak jednolitej koncepcji oraz metody ustalania liczby zatrudnionych pielęgniarek w wymienionych procedurach szpitalnych i ambulatoryjnych. Proponowane wielkości nie przystają do niezbędnych potrzeb w poszczególnych rodzajach świadczeń.
Z powyższych powodów konieczne jest opowiedzenie się przeciwko proponowanym rozporządzeniom.

Przewodniczaca Zarządu Krajowego OZZPiP

Dorota Gardias


 

Czekamy na szybkie i stanowcze stanowisko NIPiP!

Czekamy na szybkie i stanowcze stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego!


 

Zobacz także:

Gazeta Pielęgniarki i Położnej:

Fakty i mity - normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

7 czerwca 2010 roku - Notatka ze spotkania w MZ - "Zapewnienie bezpośredniej opieki pielęgniarskiej - równoważnik 1 etatu na 8 - 10 pacjentów na dyżur. Powyższa propozycja nie powinna dotyczyć oddziałów: AiIT, neonatologii, izby przyjęć i oddziału ratunkowego, bloku operacyjnego. Do dalszej dyskusji pozostają oddziały pediatryczny, położniczy (w tym Rooming - In)."