Naczelna Rada PiP uchwaliła stanowisko w sprawie konieczności przekazywania raportów pielęgniarskich w formie ustnej. I wystosowała je do ministerstwa zdrowia. Zobacz odpowiedź.

Raport pielęgniarski.

 

.

"Kwestia ustnych raportów pielęgniarskich była zgłaszana w trakcie prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W spotkaniu uzgodnieniowym w dniu 14 maja 2010 br. ze strony Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wzięła udział Pani Jolanta Kubajka - Piotrowska. W trakcie spotkania uzgodniono, iż raporty ustne nie mieszczą się w zakresie pojęcia dokumentacji medycznej, której problematykę reguluje przedmiotowe rozporządzenie. Dokumentacja medyczna jest w swojej istocie dokumentem w przewidzianej prawem formie: pisemnej lub elektronicznej."

Powyższa informacja pochodzi z pisma resortu zdrowia, które wpłynęło w dniu 31 sierpnia 2010 roku do NIPiP i została opublikowana na stronie internetowej samorządu w dniu 1 września. 

.

Zobacz także:

Więcej informacji w temacie Raport pielęgniarski