Minister zdrowia nie dotrzymuje podpisanego porozumienia. Redakcja Gazety i Portalu: czy minister, będący konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej może nie dotrzymywać podpisanego porozumienia oraz czy brak realizacji porozumienia wynika z faktu, że dotyczy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych?

Działalność ministerstwa zdrowia.

.Z

.

.

W dniu 30 czerwca 2010 roku podpisano porozumienie pomiędzy Ewą Kopacz – ministrem zdrowia a Dorotą Gardias – przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego PiP.

W przedmiotowym porozumieniu zapisano, że „strony w trosce o dobro pacjenta, i zapewnienie wysokiego poziomu opieki zdrowotnej w Polsce, uzgodniły co następuje:

(…)
§2
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 14 czerwca 2010 roku) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami.
2. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku."

Mija prawie rok od podpisania powyższego porozumienia. Natomiast gwarancja zmiany stosownego rozporządzenia w zakresie objętym w porozumieniu, dana przez  ministra rządu Rzeczypospolitej Polskiej nie została wypełniona.

Wobec powyższego w imieniu użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej proszę o wyjaśnienia w powyższym zagadnieniu i odpowiedź na poniższe pytania.

1. Dlaczego powyższy zapis porozumienia z dnia 30 czerwca 2010 roku nie został przez ministra zdrowia zrealizowany,
2. Czy wobec braku wypełnienia przez ministra zdrowia zapisów porozumienia, którego realizacja miała służyć „zapewnieniu wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami”, opieka szpitalna nad pacjentami w Polsce nie jest na wysokim poziomie,
3. Czy minister, będący konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej może nie dotrzymywać podpisanego porozumienia,
4. Czy brak realizacji powyższego porozumienia wynika z faktu, że dotyczy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych,
5. W jakim terminie minister zdrowia wypełni zapisy porozumienia w celu  „zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami”?

Mariusz Mielcarek

Zobacz wystąpienie redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej do ministerstwa zdrowia w przedmiotowej sprawie (PDF).

.

Komentarze użytkowników

#1  2011.06.08 10:03:47 ~ika

Wow! Co za zmiana w nazewnictwie już nie porozumienie pań w czepkach? Gratuluję rozwoju.

#2  2011.06.08 14:26:18 ~Ada

Widzę, ze się Pan obudził po roku wracając do tematu i rozpoczął swoją kampanię wyborczą. Z jakiej listy Pan startuje?

#3  2011.06.08 18:06:52 ~p Mariuszu

Brawo! Ma Pan rację, trzeba upominać się o obiecane/przyrzeczone.Nikt normalny nie traktuje w normalnych relacjach społecznych, drugiej osoby jako oszusta, kombinatora, itd.Bezpośrednie doświadczenie dotyczące konkretnych jednostek, czy nawet grup może być rozczarowaniem.W Polsce nie ma znaczenia pozycja osoby,czy grupy.Hierarchia jest złudna.

#4  2011.06.08 20:34:03 ~anka

Mam pytanie: Czy dowiemy się jakie stanowisko zajęła P. Szanowna Minister Zdrowia w sprawie nie zrealizowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 14 czerwca 2010 roku? A moze jeszcze wypowiedziałaby się jakie przewiduje zarobki dla pielęgniarek w chwili wejścia z dniem 1 lipca 2011 roku ustawy o działalności leczniczej jeżeli ma zamiar zabrać wszystkie dodatki. Polska Tragedia i upadek pielęgniarstwa - tylko tak można nazwać aktualną sytuację - ciekawe gdzie są Izby Piel. i Poł?

#5  2011.06.08 21:21:20 ~Hm

Aniu, część Izb Piel. i.Poł.poparła wariant do ustawy, w którym piel. i poł. mogą pracować na kontrakty( wydaje mi się, że i Naczelne Izby).Na kontraktach nie obowiązują dodatki.Musiały dokonać jakiejś symulacji, że nie będzie to krzywdzące dla nas.

Dodaj komentarz