Minister zdrowia nie dotrzymuje podpisanego porozumienia. Redakcja Gazety i Portalu: czy minister, będący konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej może nie dotrzymywać podpisanego porozumienia oraz czy brak realizacji porozumienia wynika z faktu, że dotyczy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych?

Działalność ministerstwa zdrowia.

.Z

.W dniu 30 czerwca 2010 roku podpisano porozumienie pomiędzy Ewą Kopacz – ministrem zdrowia a Dorotą Gardias – przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego PiP.

W przedmiotowym porozumieniu zapisano, że „strony w trosce o dobro pacjenta, i zapewnienie wysokiego poziomu opieki zdrowotnej w Polsce, uzgodniły co następuje:

(…)
§2
1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 14 czerwca 2010 roku) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami.
2. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku."

Mija prawie rok od podpisania powyższego porozumienia. Natomiast gwarancja zmiany stosownego rozporządzenia w zakresie objętym w porozumieniu, dana przez  ministra rządu Rzeczypospolitej Polskiej nie została wypełniona.

Wobec powyższego w imieniu użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej proszę o wyjaśnienia w powyższym zagadnieniu i odpowiedź na poniższe pytania.

1. Dlaczego powyższy zapis porozumienia z dnia 30 czerwca 2010 roku nie został przez ministra zdrowia zrealizowany,
2. Czy wobec braku wypełnienia przez ministra zdrowia zapisów porozumienia, którego realizacja miała służyć „zapewnieniu wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami”, opieka szpitalna nad pacjentami w Polsce nie jest na wysokim poziomie,
3. Czy minister, będący konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej może nie dotrzymywać podpisanego porozumienia,
4. Czy brak realizacji powyższego porozumienia wynika z faktu, że dotyczy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych,
5. W jakim terminie minister zdrowia wypełni zapisy porozumienia w celu  „zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami”?

Mariusz Mielcarek

.