Ministerstwo zdrowia proponuje: magister pielęgniarstwa po 1 roku pracy (?!?) w szpitalu będzie mógł być pielęgniarką oddziałową. W okresie przejściowym (do 2020 r.) przełożona pielęgniarek oraz pielęgniarka oddziałowa i koordynująca bez wymogu posiadania wykształcenia wyższego. Wprowadzono stanowisko asystenta w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Niektóre propozycje wzbudzą zapewne zdziwienie oraz kontrowersje w naszym środowisku zawodowym.

Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Pytanie do ministerstwa zdrowia - dlaczego powyższe rozporządzenie nie będzie obowiązywało w szpitalach prowadzonych w formie spółek redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych skierowała w dniu 1 czerwca 2011 roku. Odpowiedź ministerstwa opublikujemy wkrótce.

Zapraszam do dyskusji nad zapisami zawartymi w przedmiotowym projekcie poprzez zamieszczanie komentarzy pod artykułem lub przesłanie dłuższych wypowiedzi na adres [email protected] które zostaną opublikowane na Portalu.

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotyczące pielęgniarskich stanowisk:

/ W nawiasie podano w latach wymagania określane jako: liczba lat pracy w zawodzie / inne dodatkowe /

Stanowisko:
Kierownik zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

- tytuł zawodowy lekarza (2)
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze (2)

- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie / położnicze (3 w podmiocie leczniczym)

Stanowisko:
Kierownik zakładu opiekuńczo -leczniczego

-wyższe wykształcenie medyczne lub
- inne wyższe wykształcenie magisterskie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub (3)
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mające zastosowanie w ochronie zdrowia lub (3)
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa/ położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie / położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)

Stanowisko:
Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa (położnictwa): podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka, naczelna położna

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie, położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji  zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5)

Stanowisko:
Kierownik komórki organizacyjnej, zastępca kierownika komórki organizacyjnej

- wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny (5)
- wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny (7)
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5)
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (7)
- inne magisterskie wykształcenie na kierunku medycznym (7)


Stanowisko:
Przełożona pielęgniarek, położnych, zastępca przełożonej pielęgniarek, położnych

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)
- licencjat pielęgniarstwa/położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5)
- średnie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (6) - /w okresie przejściowym do 2020 r./

Stanowisko:
Pielęgniarka/położna epidemiologiczna

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami (3 lata w szpitalu)
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie / położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami (3 lata w szpitalu)
- licencjat pielęgniarstwa /położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami (3 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami (3 lata w szpitalu)

Stanowisko:

Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie (1 rok w szpitalu),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie (1 rok w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - /w okresie przejściowym do 2020 r./

 

Stanowisko:

 

Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej

- magisterskie wykształcenie położnicze (1 rok w szpitalu),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze (1 rok w szpitalu)
- licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu)
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu)
- średnie wykształcenie położnicze i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - /w okresie przejściowym do 2020 r./

 

Stanowisko:

 

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie (1 rok w szpitalu),
- inne wykształcenie magisterskie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie (1 rok w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu),
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu)
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - /w okresie przejściowym do 2020 r./


Stanowisko:

Położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych

- magisterskie wykształcenie położnicze (1 rok w szpitalu),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze (1 rok w szpitalu),

- licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu)
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
- średnie wykształcenie położnicze i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - /w okresie przejściowym do 2020 r./

Stanowisko:

Starszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5)

Stanowisko: 

Asystent w dziedzinie pielęgniarstwa/ położnictwa

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)


Stanowisko:

Młodszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i  zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1)

Stanowisko:

Specjalista: pielęgniarka

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)

Stanowisko:
Specjalista położna

- magisterskie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub  organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- inne wykształcenie magisterskie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3)
- średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)

Stanowisko:

Starsza pielęgniarka

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie (1),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie (1)
- licencjat pielęgniarstwa (3),
- średnie wykształcenie pielęgniarskie (5)

Stanowisko:
Starsza położna

- magisterskie wykształcenie położnicze (1)
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze (1),
- licencjat położnictwa (3)
- średnie wykształcenie położnicze (5)

Stanowisko:
Pielęgniarka

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie,
- licencjat pielęgniarstwa,
- średnie pielęgniarskie

Stanowisko:
Położna

- magisterskie wykształcenie położnicze,
- licencjat położnictwa,
- średnie wykształcenie położnicze

Stanowisko:
Stażystka pielęgniarka


- średnie wykształcenie pielęgniarskie - /w okresie przejściowym do 2020 r./

Stanowisko:

Stażystka położna


średnie wykształcenie położnicze - /w okresie przejściowym do 2020 r./

Wybrał

Mariusz Mielcarek