Zobacz jakie uwagi wniosła Naczelna Izba PiP do projektu rozporządzenia, w którym zawarto wymogi kwalifikacyjne od osób zajmujących pielęgniarskie stanowiska pracy w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami. Temat dotychczas wywołał na Portalu ponad 220 KOMENTARZY!

Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

 

Poniżej przedstawiam zapisy projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymaganych kwalifikacji od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorstwami. Poniższa prezentacja dotyczy stanowisk pielęgniarskich. Pod każdym stanowiskiem zamieszczono zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP uwagi, które samorząd zawodowy zgłosił do przedmiotowego projektu. W nawiasach podano wymagania, określone jako: liczba lat pracy w zawodzie.

Mariusz Mielcarek

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:
Kierownik zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

- tytuł zawodowy lekarza (2)
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze (2)

- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie / położnicze (3 w podmiocie leczniczym)

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiPProponuje się aby jako kwalifikacje na stanowisko „Kierownik zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego” wskazać:
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i 2 letni staż pracy
-inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może byćuzyskiwany tytuł specjalisty wdziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i 3 letni staż pracy

Stanowisko MZ: Proponuje się nie uwzględniać. Wymogi dla stanowiska kierownika podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą uregulowane są tylko w przepisach ustawowych, tj. art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Zobacz jakie są ostateczne zapisy w powyższym zakresie, które są zawarte w roporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 lipca br.

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:
Kierownik zakładu opiekuńczo -leczniczego

-wyższe wykształcenie medyczne lub
- inne wyższe wykształcenie magisterskie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub (3)
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mające zastosowanie w ochronie zdrowia lub (3)
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa/ położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie / położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: Proponuje się aby jako kwalifikacje na stanowisko „Kierownik zakładu opiekuńczo-leczniczego” wskazać 3 letni staż pracy i:
- tytuł zawodowy lekarza lub
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze
-inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze

Stanowisko MZ: Proponuje się nie uwzględniać. Wymogi dla stanowiska kierownika podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą uregulowane są tylko w przepisach ustawowych, tj. art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Zobacz jakie są ostateczne zapisy w powyższym zakresie, które są zawarte w roporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 lipca br.

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:
Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa (położnictwa): podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka, naczelna położna

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie, położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji  zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5)

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa (położnictwa): podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka, naczelna położna” wskazać:
-magisterskie wykształcenie pielęgniarskie, położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz co najmniej 5 letni staż pracy;
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz co najmniej 7 letni staż pracy

Stanowisko MZ: Proponuje się uwzględnić.

Zobacz jakie są ostateczne zapisy w powyższym zakresie, które są zawarte w roporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 lipca br.

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:
Przełożona pielęgniarek, położnych, zastępca przełożonej pielęgniarek, położnych

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (3)
- licencjat pielęgniarstwa/położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5)
- średnie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (6) - /w okresie przejściowym do 2020 r./

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Przełożona pielęgniarek, położnych, zastępca przełożonej pielęgniarek, położnych” wskazać:
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i co najmniej 4 letni staż pracy;
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i co najmniej 5 letni staż pracy
- licencjat pielęgniarstwa/ położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania i co najmniej 5 letni staż pracy
- średnie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania i co najmniej 6 letni staż pracy

Stanowisko MZ: Proponuje się nie uwzględniać.

Zobacz jakie są ostateczne zapisy w powyższym zakresie, które są zawarte w roporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 lipca br.

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:
Pielęgniarka/położna epidemiologiczna

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami (3 lata w szpitalu)
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie / położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami (3 lata w szpitalu)
- licencjat pielęgniarstwa /położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami (3 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami (3 lata w szpitalu)

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Pielęgniarka/położna epidemiologiczna” wskazać:
- magisterskie wykształcenie
pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz co najmniej 5 lata pracy w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa/położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz co najmniej 5 lata pracy w szpitalu
- średnie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami
oraz co najmniej 7 lat pracy w szpitalu

Stanowisko MZ: Proponuje się nie uwzględniać.

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Kierownik centralnej sterylizacji” wskazać - wyższe wykształcenie z dopiskiem „medyczne” i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Stanowisko MZ: Proponuje się nie uwzględniać. Obecnie na stanowisku tym są zatrudnione także inne osoby z wykształceniem wyższym mającym zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej a do realizacji zadań na stanowisku przygotowuje je kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. W związku z powyższym proponujemy pozostawić na stanowisku kierownika centralnej sterylizacji następujące wymagania:
- wyższe wykształcenie i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz 3 letni staż pracy w zawodzie

- wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz 6 letni staż pracy w zawodzie Tiret drugi został dodany w związku z wymogami zawartymi w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu oraz w programie kursu zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zobacz jakie są ostateczne zapisy w powyższym zakresie, które są zawarte w roporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 lipca br.

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:

Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie (1 rok w szpitalu),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie (1 rok w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - /w okresie przejściowym do 2020 r./

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej” wskazać:
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie i co najmniej 3 lata pracy w szpitalu

- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu,
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu

- średnie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu

Stanowisko MZ: Proponuje się nie uwzględniać.

Zobacz jakie są ostateczne zapisy w powyższym zakresie, które są zawarte w roporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 lipca br.

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:

Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej

- magisterskie wykształcenie położnicze (1 rok w szpitalu),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze (1 rok w szpitalu)
- licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu)
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu)
- średnie wykształcenie położnicze i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - /w okresie przejściowym do 2020 r./ 

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej” wskazać:
- magisterskie wykształcenie położnicze i co najmniej 3 lata pracy w szpitalu
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu,
- licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu,
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu,
- średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu,
- średnie wykształcenie położnicze i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu

Stanowisko MZ: Proponuje się nie uwzględniać.

Zobacz jakie są ostateczne zapisy w powyższym zakresie, które są zawarte w roporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 lipca br.

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

 - magisterskie wykształcenie pielęgniarskie (1 rok w szpitalu),
- inne wykształcenie magisterskie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie (1 rok w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu),
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu)
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - /w okresie przejściowym do 2020 r./

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek” wskazać:
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie oraz co najmniej 1 rok pracy w szpitalu
- inne wykształcenie magisterskie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu,
- licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 4 lata pracy w szpitalu,
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu

Stanowisko MZ: Proponuje się nie uwzględniać.

Zobacz jakie są ostateczne zapisy w powyższym zakresie, które są zawarte w roporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 lipca br.

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:

Położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych

- magisterskie wykształcenie położnicze (1 rok w szpitalu),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze (1 rok w szpitalu),

- licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu)
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu)
- średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
- średnie wykształcenie położnicze i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - /w okresie przejściowym do 2020 r./

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Położna koordynująca i nadzorująca prace innych położnych” wskazać: - magisterskie wykształcenie położnicze oraz co najmniej rok pracy w szpitalu,
- inne wykształcenie magisterskie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie położnicze oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu,
- licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 4 lata pracy w szpitalu,
- średnie wykształcenie położnicze i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu

- średnie wykształcenie położnicze i kurs kwalifikacyjny oraz co najmniej 5 lat pracy w szpitalu

Stanowisko MZ: Proponuje się nie uwzględniać.

Zobacz jakie są ostateczne zapisy w powyższym zakresie, które są zawarte w roporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 lipca br.

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:

Młodszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i  zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1)

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Młodszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa wskazać:
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,

Stanowisko MZ: Proponuje się nie uwzględniać.

Zobacz jakie są ostateczne zapisy w powyższym zakresie, które są zawarte w roporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 lipca br.

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:

Specjalista: pielęgniarka

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (2),
- licencjat pielęgniarstwa i specjalizacja w dziedzinie
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)
- średnie wykształcenie pielęgniarskie i i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (2)

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Specjalista: pielęgniarka, położna” wskazać:
- specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

– bez stażu pracy

Stanowisko MZ: Proponuje się nie uwzględniać.

Zobacz jakie są ostateczne zapisy w powyższym zakresie, które są zawarte w roporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 lipca br.

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:

Starsza pielęgniarka, położna

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie, położnicze (1),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie (1)
- licencjat pielęgniarstwa (3),
- średnie wykształcenie pielęgniarskie (5)
Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Starsza pielęgniarka, położna” wskazać:
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie lub położnicze oraz co najmniej 2 lata pracy,
- licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa oraz co najmniej 3 lata pracy,
- średnie wykształcenie pielęgniarskie lub położnicze oraz co najmniej 5 lat pracy

Uwagi zgłoszone przez Naczelną Izbę PiP: proponuje się aby jako kwalifikacje wymagane na stanowisku „Starsza pielęgniarka, położna” wskazać:
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie lub położnicze oraz co najmniej 2 lata pracy,
- licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa oraz co najmniej 3 lata pracy,
- średnie wykształcenie pielęgniarskie lub położnicze oraz co najmniej 5 lat pracy

Zobacz jakie są ostateczne zapisy w powyższym zakresie, które są zawarte w roporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 lipca br.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie zgłosiło poprawkę według której, stanowisko naczelnej pielęgniarki, położnej powinna zajmować WYŁACZNIE osoba posiadająca magisterskie wykształcenie pielęgniarskie, położnicze. Towarzystwo uważa, "że pielęgniarka naczelna powinna być przygotowana merytorycznie do pełnienia tej funkcji, co daje jej wyłącznie magisterskie wykształcenie pielęgniarskie / położnicze". Zobacz stanowisko MZ w tej sprawie.

Zobacz wszystkie poprawki zgłoszone do projektu rozporządzenia

Komentarze użytkowników

#1  2011.07.24 15:37:57 ~mk

BRAWO DLA nii ZA MŁODSZEGO ASYSTENTA

#2  2011.07.24 19:46:57 ~Hm

Ciekawe jak potraktowane będą inne zawody, których działalność jest bezpośrednio ukierunkowana na pracę z pacjentem np. farmaceuta, rehabilitant, ratownik medyczny, psycholog itd.Tak czy inaczej przypadek tej legislacji+ treści różnych propozycji (PTP, NIPiP)należy rozpatrywać nie pomijając wiedzy o człowieku(JEGO SPOSOBACH MYŚLENIA) z obszaru PEDAGOGIKI SPECJALNEJ!

#3  2011.07.24 21:34:51 ~niee

Jeszcze do 2020 roku bedziemy znosic przełożone,oddziałowe bez matury? GŁUPOTA

#4  2011.07.24 23:10:55 ~ja

Mozna skończyc np.zarządzanie zasobami ludzkimi lub zarządzanie małym przedsiebiorstwem.w mojej spółce tak jest

#5  2011.07.25 13:01:39 ~piel

Szkoda że Panie Naczelne nie wyjaśniają w zapisie od razu co to znaczy kurs kwalifikacyjny i ile powinien trwać godzinowo.W szpitalach i sanatoriach pracują osoby na stanowiskach po kursie 4 i 5 -dniowym ale nosi nazwę ,kurs kwalifikacyjny '' a przecież jest to tylko ,kurs kwalifikacyjny uzupełniający''- pracodawca nie odróżnia tych kursów .A Panie które tylko taki kurs posiadają nie wyjaśniają pracodawcy, że to nie o taki kurs chodzi. Wprowadzając w błąd pracodawcę, który zupełnie się nie zna na tych wszystkich wprowadzonych i wymieszanych kursach pielęgniarek.

#6  2011.07.25 19:55:51 ~do piel.

Prawdziwy kurs kwalifikacyjny trwa ok.roku,a czasem więcej.Ja taki kończyłam z długoterminówki,wykłady w każdą sobotę i niedzielę,od 8 do 20.Praktyki przez 4 miesiace, dzień w dzień w normalnych godzinach pracy.Taki kurs jest bardziej ceniony przez pracodawcę niz pomostówka,licencjat.A specjalizacja na równi z mgr(finansowo także)

#7  2011.07.25 20:04:44 ~ja

Http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/1788 http://www.prawo.egospodarka.pl/61290,Kurs-kwalifikacyjny-a urlop-szkoleniowy,1,34,3.html

#8  2011.07.25 20:06:16 ~ja

To są 2 rózne linki,za mała przerwę zrobiłam

#9  2011.07.25 20:16:45 ~mała

Kursy kwalifikacyjne zalicza sie do kształcenia podyplomowego.Są co prawda b.drogie(min.1500 zł.ale wiekszość uczelni ma dotacje unijne wiec pielęgniarki i połozne nie płacą(albo płacą sumy symboloczne),mają zapewnione wyzywienie w trakcie kursu i praktyk,zwracane koszty przejazdów a te co przyjeżdżaja z innych miejscowosci maja zapewniony darmowy nocleg z kolacja i sniadaniem

#10  2011.07.25 21:44:03 ~Ewka75

A mnie w lekturze artykułu zaniepokoił fakt jak bardzo ministerstwo zdrowia NIE liczy sie ze zdaniem naszej naczelnej Izby. To porazające bo izby lekarskie mają duzo większe powazanie w mz niz nasze. Znaczy to ze w opinii mz ani Naczelna Izba PiP ani TPT nie są merytorycznym partnerem do dyskusji w sprawie ustaw/rozporządzeń.A to jest moim zdaniem poważny problem i nieciekawie rokuje na dalszą przyszłość pielęgniarstwa w Polsce. Przykre.

#11  2011.07.25 22:53:49 ~do 6

Chyba żartujesz,że kurs trwa rok! Ha ha ha Nie porównuj studiów mgr ze specjalizacją kobieto.Ty nie wiesz co piszesz!

#12  2011.07.25 22:56:24 ~do 9

Napisz gdzie można zrobic kurs za darmo.Bo to co napisałaś brzmi jak bajka! jeszcze kolacyjki,śniadanka,łóżeczko.ooooo

#13  2011.07.25 23:41:22 [email protected]

Proszę nie piszcie bzdur - Jeśli nie macie osobistych doświadczeń w jakimś zakresie, to nie wypisujcie farmazonów! Informacje o kursach np. kwalifikacyjnych (i innych) znajdziecie na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych http://www.ckppip.edu.pl Czas trwania kursu kwal. jest ściśle określony - nie może trwać krócej niż 3 miesiące ani też dłużej niż 6 mies. Ponadto każdy rodzaj kursu ma określone ramy godzinowe dla bloków ogólnozawodowych i specjalistycznych oraz praktyk. Proponuję zapoznać się z tematem a dopiero potem zabierać głos na forum. Pozdrawiam.

#14  2011.07.25 23:51:26 [email protected]

Do Ewka75 - czytając tekst również zwróciłam uwagę na zapisy dotyczące uwag poszczególnych środowisk i podobnie jak Ciebie zaniepokoił mnie fakt zupełnego lekceważenia naszych reprezentantów w procesie konsultacji. Nie uwzględniono w ogóle żadnych ich sugestii? Przecież zadaniem samorządu jest w szczególności: 1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, 3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, zatwierdzanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 4) opiniowanie programu kształcenia zawodowego, 5) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa, (.) ?

#15  2011.07.26 12:19:23 ~piel

Właśnie, kurs kwalifikacyjny trwa od 3 do 6 miesięcy a nie 5 dni. I dlatego powinien być ściśle w rozporządzeniu określony, ponieważ są wyższe stanowiska w Polsce, poobsadzane pielęgniarkami które ukończyły szkolę średnią i 5 dniowy kurs z zarządzania. Na papierze który dostarczyły pracodawcy - pisze kurs kwalifikacyjny 30 godzinny. Pracodawca nie potrafi odróżnić kursu 5 dniowego od kursu trwającego 3 lub 6 miesięcy. Naczelne i okręgowe tak jak by zapomniały wyjaśnić w zapisach , że kurs kwalifikacyjny różni się od kursu kwalifikacyjnego tym, że 5 dniowy kurs jest tylko kursem kwalifikacyjnym ,uzupełniającym'' i nie może być brany jako brany jako dokument spełniający rozporządzenie. Z 5- dniowym kursem kwalifikacyjnym nie powinno się pełnić funcie kierownicze - natychmiast powinno się to znaleźć w zapisie.

#16  2011.07.26 18:43:18 ~do 6 i 9

Kurs kwalifikacyjny łącznie z praktykami trwa NAWET i rok i FINANSOWO (nie wykształceniowo)jest RÓWNY z mgr.Ja zaczęłam kurs z długoterminówki w grudniu2009,skończyłam we wrzesniu2010(praktyki i nauka nawet w wakacje),egzamin i zaliczenia nie należały do łatwych,robiłam to na WSHE majacej dotacje unijne(wg przepisów unijnych osoby korzystajace z takich dotacji na kursach maja zapewnione posiłki,noclegi,zwrot kosztów podrózy.Natomiast studenci,którzy studiuja dzieki dotracjom unijnym nie mają takich przywilejów.Bo UE stawia na podnoszenie kwalifikacji a nie na kontynuowanie nauki lub powtarzanie posiadanych dyplomów.Kursy zwykłe i szkolenia trwają łącznie z praktykami od kilku do kilkudziesieciu dni.

#17  2011.07.26 18:47:22 ~do 6 i 9

Sorki,pomyłka.Kurs kwalifikacyjny jest stawiany przez pracodawców wyzej od licencjatu a specjalizacja trwajaca 2 lata jest finansowo na równi z mgr.Za studia dostaje sie najczęściej podwyzkę 50 zł,za specjalizacje nawet 300,za kursy kwalifikacyjne roczne dostałysmy po 150

#18  2011.07.26 19:50:34 ~do #16

- dlaczego z uporem powtarzasz teorie o ,powtarzaniu dyplomów"? Gdybyś zdobyła się na wysiłek i ukończyła studia licencjackie to wiedziałabyś, że to co mówisz nie jest prawdą. Masz dyplom szkoły średniej i byłaś jej uczennicą a realizując kształcenie na poziomie licencjackim będziesz studentką, uzyskasz dyplom uczelni wyższej, który da Ci uprawnienia do kontynuowania kształcenia na II poziomie studiów SUM (dziś większość kierunków to studia II - stopniowe). A może masz TYLKO dyplom a nie masz matury? Gdyby tak było, to rzeczywiście masz problem - bez matury nie masz szans na studiowanie! Jeśli negowanie wszystkiego CO JEST DLA CIEBIE NIEOSIĄGALNE jest Twoją metodą na ,niepopadanie" w totalne ,zakompleksienie" to rób tak dalej. Ty już wiesz, że wszystko wiesz, chociaż nawet nie wiesz, czego nie wiesz! A propos - co to są KURSY ZWYKŁE?

#19  2011.07.26 20:05:49 ~do @

Jak osoby( pielęgniarki) nie praktykujące mogą sprawować pieczę i nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu? WYTŁUMACZ! JAK pielęgniarki NIE PRAKTYKUJĄCE mogą tworzyć wiedzę naukową(science)o pielęgniarstwie i to dla największej liczby członków grupy? WYTŁUMACZ! JAK pielęgniarki NIE PRAKTYKUJĄCE mogą uczyć zawodu o charakterze praktycznym? WYTŁUMACZ!

#20  2011.07.26 21:23:17 [email protected]

Do #19 - odpowiadam na Twoje pytania - właśnie tak, jak widać! Życie samo weryfikuje wartość osób i organizacji, którym przewodzą. Autorytetu autentycznego nie da się zapisać w ustawach - na autorytet i uznanie trzeba sobie zasłużyć! Jak widać w konsultacjach nie uwzględniono nawet jednej opinii osób i ośrodków tzw. opiniotwórczych, zignorowano ich uprawnienia co do wyznaczania kierunków rozwoju zawodu - w zamian zafundowano nam NIEDOROZWÓJ TOTALNY. I co? I nic! Nikt nie zaskarżył ustawy, że jej zapisy są sprzeczne z , że niezgodne z , że proces konsultacji społecznych był FIKCJĄ . itd. bo i po co się narażać górze? Łatwiej przecież sprzedać te na dole, sprzedać ich marzenia i nadzieje, zrobić d.ę z gęby i TRWAĆ na swoich posadkach. No i pytanie do nas wszystkich - A KTO ICH WYBIERAŁ?

#21  2011.07.26 21:59:35 [email protected]

Jeśli chodzi o ciało naukowe czy dydaktyczne-było różnie-za PRL-"wybitne" jednostki były często dostrzegane przez decydentów, później/obecnie są konkursy.Samorząd-same pielęgniarki wybierają( należy tu zwrócić uwagę,że wybory do samorządu, rozpoczęły się w okresie kiedy pielęgniarska kadra kierownicza eliminowała z rynku pracy pielęgniarki im podległe, biedę(niskie płace) pielęgniarki odcinkowej,itd, obecnie- może być wstyd identyfikować się z samorządem(tym co tam się"ulęgło").

#22  2011.07.26 22:21:40 [email protected]

Być może masz rację, że jednostki na prawdę wartościowe nie garną się do pracy w tych skostniałych strukturach z powodu tego, co tam się ,ulęgło". Autorytatywne wypowiadanie się ,ciał naukowych" o istocie pielęgniarstwa bez bezpośredniego kontaktu z nim kojarzy mi się z opowiadaniem o smaku, zapachu i konsystencji loda oglądanego przez szybę witryny sklepowej lub z wywodami o matczynej miłości w wydaniu starej, bezdzietnej panny! Na takich właśnie fundamentach formułowane są ,dowody naukowe", wnioski, zalecenia i procedury oraz standardy w pielęgniarstwie! Boże, Ty patrzysz i nie grzmisz!

#23  2011.07.26 23:14:53 ~DO @

Nie mieszaj w to Boga. On jest z człowiekiem, albo GO nie ma z człowiekiem(opuścił).

#24  2011.07.27 11:01:56 ~piel

Co z tym bałaganem można dziś zrobić? Dlaczego wszystko się w tym państwie opiera o znajomości i lizusostwo a nie dba o ludzi pracowitych.

#25  2011.07.27 18:02:54 ~do16(6-9)

Mam dyplom Pomaturalnego Studium Pielęgniarskiego i dyplom WAM(studia 5 letnie,bez koniecznosci robienia licencjatu bo studiowałam zanim to powtarzanie dyplomu).A studia ma Wojskowej Akademii medycznej są naprawde b.trudne.No i bez matury nieosiagalne.Wiec mam pełne wykształcenie

#26  2011.07.27 18:04:24 ~6-9

Miało byc do 18.A tak wyszło,ze sama do siebie napisałam

#27  2011.07.27 18:10:27 ~piel.

Widzę,że im większe kompleksy,nicość intelektualna tym większe wrzaski o swojej nauce a najwięcej wrzeszczą te,które dopiero co same były po LP czy SM i porobiły pomostówki.Czy większości ta nauka wyprała do cna mózg? Sa tysiace osób po studiach i nie wrzeszcza o tym bo mają intelekt.A największe zera właśnie wrzeszczą bo w ten sposób leczą swoje kompleksy

#28  2011.07.27 18:26:07 ~???

, Dlaczego dzwon głośno bije? bo jest pusty ! ,

#29  2011.07.28 00:26:48 ~do #23

A na jakim wydziale WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ Ty studiowałaś?

#30  2011.07.28 14:02:40 ~piel

Największe zera to te,które nic nie zrobiły i wrzeszczą zazdroszcząc innym !

#31  2011.07.28 21:56:45 ~DO 29

O co Ci chodzi? Problem jakiś?

#32  2011.07.31 21:04:38 ~do 28

Święte słowa. do 29: czy piszesz ksiazke,ze tak sie dopytujesz o to co kto studiuje? a moze jestes z TSŚ(tajne słuzby śledcze)? Na WAM studiuja nie tylko lekarze ale tez i pielęgniarki.To,ze ktos tam studiował nie oznacza,ze ma gorsze wykształcenie od tych po szkółkach niedzielnych

#33  2011.08.04 10:41:19 ~u.

Prezydent Komorowski podpisał ustawę o ochronie i nie dyskryminacji pielęgniarek i połoznych http://praca.wp.pl/title,Pielegniarki-i-polozne-beda-lepiej-chronione,wid,13654950,wiadomosc.html W skrócie:mamy w pracy status funkcjonariusza państwowego i nie można dyskryminować nas pracujących na etatach ani zmusic do kontraktów

#34  2011.08.04 13:30:33 ~DO u.

I co z tego, że podpisał ustawę o ochronie i nie dyskryminacji pielęgniarek i położnych! Dzisiaj też media doniosły, że p.Prezydent określił datę wyborów parlamentarnych.NO TO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO-PRZEWIDUJĘ GRĘ ILUZJI DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO! PRZYKŁAD-związany opiniami M.Z, które dokonali członkowie partii, z której się wywodzi obecna głowa państwa, a obecnie zasilają struktury urzędu państwowego nazywającego się Ministerstwo Zdrowia (M.Z.). Urząd ten reguluje politykę państwa należącego obszaru ochrony zdrowia, a co za tym idzie PRECYZYJNIE potrafi/POWINIEN określić na czym polega każdy zawód działający na jego obszarze!

#35  2011.08.04 13:34:39 ~DO u.

cd.PRZYKŁAD-związany opiniami M.Z, które dokonali członkowie partii, z której się wywodzi obecna głowa państwa, a obecnie zasilają struktury urzędu państwowego nazywającego się Ministerstwo Zdrowia (M.Z.). Urząd ten reguluje politykę państwa należącego obszaru ochrony zdrowia, a co za tym idzie PRECYZYJNIE potrafi/POWINIEN określić na czym polega każdy zawód działający na jego obszarze! .Dlaczego M.Z.przy opiniowaniu propozycji P.T.P. i N.I.P.i P.NIE użył wyrażenia NIE UWZGLĘDNIĆ przy często pojawiającym się zwrocie "inne magisterskie wykształcenie w zawodzie w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa(.)", natomiast M.Z. zaproponował nie uwzględnić na stanowisko młodszego asystenta mgr pielęgniarstwa?

#36  2011.08.04 13:36:34 ~DO u.

Cd. Czy taka sama zasada dotyczy innych zawodów np: farmaceuty(potocznie aptekarza)? Jeżeli NIE, to dlaczego? Czy inne zawody medyczne podobnie jak pielęgniarki/rze będą poszerzone inne warianty w wykształceniu, jak NIE TO DLACZEGO?

#37  2011.08.04 22:09:14 ~do 34-6

Nie było ustawy chroniacej pielęgniarki i połozne -było źle.jest ustawea chroniaca nas-tez niedobrze.Najpierw przeczytaj dokładnie o czym to jest.To,ze jesteśmy uznane w pracy za funkcjonariuszy to dobrze.W razie gdy nas ktos zacznie wyzywac,ubliżać,doprowadzi do rekoczynu(czy to pacjent,lekarz,inna pielęgniarka)mozemy wezwac policje i ten co nasz atakuje bedzie tak samo ukarany jak za napaść np.na policjanta.

#38  2011.08.04 22:12:27 ~cd

Pracodawca,zgodnie z ta ustawa,nie bedzie mógł nas zwolnic za to,ze nie bedziemy chciały przechodzic na kontrakty.Ja dokładnie przeczytałam ten artykuł co podała U.tam też pisze o naszych nowych kompetencjach. I jeszcze jedno.jestes chyba z pisu bo w twoim tonie jest ta sama nienawisc do innych jak u guru.A pan prezydent jest bezpartyjny wiec nie docinaj mu partia.

#39  2011.08.04 22:30:34 ~Hm do 34-6

Dzięki, wreszcie można zrozumieć o co chodzi w tej ustawie podpisanej przez p.Prezydenta.Ona chroni pielęgniarkę jak jest w pracy i dochodzi w stosunku do niej do rękoczynów i wyzwisk, ta ustawa NIE CHRONI pielęgniarki w pracy przed dyskryminacją formalną państwa przez formułowaniem ustaw mających takie znamiona, cechy, NIE CHRONI też przed napaścią splątanych intelektualnie np. wprowadzenie kontraktów dla pielęgniarek pracujących w szpitalach, pomimo że wyraźnie Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z 1996 r. w art 4 ust 2 pkt 4) realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji , CZY zadającymi gwałt intelektualny przez NIE UMIEJĘTNOŚĆ sprecyzowania zawodu o kilkusetletniej tradycji i mieszaniem go z innymi zawodami.Zadziwiająca sprawa w państwie w którym czołowe urzędy sprawują historycy, niekiedy popierani przez historyków kościoła- można się spodziewać, że wiedza dotycząca polskiej przeszłości w prawidłowej formie funkcjonuje.

#40  2011.08.05 21:28:09 ~do hm

Chroni pielęgniarki pracujac3 na etatach przed pracodawcami,którzy nie moga ich dyskryminowac i zmusic do przejscia na kontrakt

#41  2011.08.06 00:47:03 ~hm do 40

Odpowiedz mi na perę pytań.Dyskryminacja czyli"prześladowanie jakiś osób lub ograniczenie ich praw ze względu na rasę wyznanie narodowość( definicja Słownika języka polskiego)teraz poszerzona o zawód pielęgniarki.1)Czy pielęgniarka pracująca na odcinku JEST pracownikiem samodzielnym (argument do wprowadzenia ustawowo kontraktów), czy podlega ograniczeniom i NIE JEST pracownikiem samodzielnym w udzielaniu świadczeń medycznych? 2)Jeżeli NIE JEST samodzielna i jej PRACA JEST OGRANICZONA zleceniami lekarskimi( tzn sama bez zlecenia lekarskiego NIE MOŻE wykonywać świadczeń medycznych-licznych,), to czy można rozpatrywać prace na kontraktach( wymóg samodzielność)? Jaki wzorzec INTERPRETACJI PRAWA w stosunku do pielęgniarek i położnych dały najwyższe organy państwowe? ;JEST Rozporządzenie o minimalnych normach zatrudnienia pielęgniarek i położnych.3) Jak powyższy akt prawny BYŁ/JEST realizowany przez kierowników placówek ochrony zdrowia?

#42  2011.08.06 00:49:25 ~hm do 40

cd.4)Jak państwo w postaci urzędników np. M.Z. egzekwowało czy egzekwuje jego realizację w stosunku do grupy pielęgniarek i położnych? 5)Jeżeli NIE egzekwowało i NIE egzekwuje, to jakie podejście do tych grup, państwo utrwaliło? Jaki sygnał dała władza zarządzającym ? 6)Czy w przypadku gdy państwo polskie daje przyzwolenie na ignorowanie prawa dotyczącego ( też prawidłowo)obliczenia norm zatrudnienie pielęgniarek i położnych, JEST CZY NIE JEST dyskryminacją pielęgniarek i położnych? 7)Czy tabela z wykazem stanowisk traktuje wszystkich pracowników według tych samych kryteriów, TAK czy NIE ? 8)Gdzie zaszeregowano magistrów pielęgniarstwa,którzy NIE chcąc się cofać, ponieśli trud i ukończyli różne specjalizacje w medycynie, ponieważ one tylko BYŁY/SĄ skierowane do osób z pełnym wyższym wykształceniem i tytułem mgr?

#43  2011.08.06 10:34:34 ~do hm

Jestem pielęgniarką a nie ustawodawcą,politykiem. Wiem jedno:juz nikt nie bedzie bezkarny gdyby chciał mnie zaatakowac w jakikolwiek sposób w pracy i pracodawca nie bedzie mnie mógł zwolnic a ni zmusic za to,ze nie chcę przejść na kontrakt tylko chcę pracowac na etacie.I to dla mnie jest najwazniejsze,moje bezpieczeństwo a nie interpelacje,sracje i wpychanie sie w kompetencje lekarza.Gdybym chciała leczyc to zostałabym konowałem albo naukowcem a nie pielegniarką. B.lubie swoją pracę,spełniam sie w niej,nie mam parcia na szkoło za wszelką ceneę,nie rozdrabniam sie na drobne.Napisz do pana prezydenta,do parlamentarzystów,ministra zdrowia i zadaj im te wszystkie pytania.

#44  2011.08.06 10:36:34 ~do hm

Specjalizacje,kursy kwalifikacyjne i każdą inna forme podnoszacą kwalifikacje moze skończyć KAŻDA pielęgniarka,nie tylko mgr.Nauka jest dla wszystkich.

#45  2011.08.06 11:07:32 ~ja do hm

Trzeba najpierw dokładnie przeczytać,ze zrozumieniem,artykuł jest tak napisany,ze przysłowiowa blondynka go zrozumie.Z niego dowiesz sie,ze ustawa porzadkuje juz istniejace przepisy.Będzie jeszcze do niej rozporzadzenie mówiace jakie czynnosci pielęgnairka i połozna będzie mogła wykonywac samodzielnie,bez zlecenia lekarskiego.W ustawie pisze,ze nasz zawód jest samodzielnym zawodem medycznym.Pielęgniarka MA Prawo do:wgladu w dokumentacje medyczną pacjenta, do uzyskania od lekarza pełnej informacji nt. pacjenta dotyczących:rozpoznania,diagnostyki, leczenia,rehabilitacji,zapobiegania,następstwach.Pielęgniarka MA PRAWO pracowac na etacie,na kontrakcie(spółka cywilna,jawna, partnerska,moze też byc zatrudniona prywatnie przez pacjenta lub jego rodzinę)i nie moze byc w zaden sp[osób dyskryminowana za forme zatrudnienia,ze nie moze to byc powodem do zwolnienia z pracy.I to jest chyba sprawa najważniejszą w naszym zawodzie:bezpieczeństwo i pewność jutra.

#46  2011.08.06 16:58:46 ~do 43

Jaką karę ponieśli Ci, którzy nie realizowali, bądź realizowali, ale w sposób nieprawidłowy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej? Tu chodzi nie tylko o pielęgniarkę i położną, ale o BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA,prawidłowość terapii i pielęgnowania itd.

#47  2011.08.06 19:44:15 ~do 46

Sama jestem tego ciekawa.co minister to nowe normy.obecna przeciez wymysliła 20 na 1

#48  2011.08.06 20:18:31 ~do 45

,W ustawie pisze,- błąd, polegający na używaniu czasownika zamiast imesłowu przymiotnikowego biernego. Czyli: w ustawie jest napisane.

#49  2011.08.06 21:22:34 ~do 47

Sugerujesz renesans wiedzy, nauki (w szczgólności medycynie polskiej), według takich myślicieli:Olga Lepieszyńska, Trofim Denisowicz Łysynienko, Iwan Miczurin ?

#50  2011.08.06 22:19:20 ~do 47

Przepraszam zakradła się literówka, powinno być(w szczególności w medycynie polskiej).

#51  2011.08.07 09:46:56 ~mała

Jak ktos nie ma nic madrego do powiedzenia czepia sie literówek(to do 48),to nie klasówka z polskiego.jak łatwo zobaczyc pyłek w oku innych nie widzac w swoim belki wielkosci Pałacu Kultury.

#52  2011.08.07 12:31:42 ~do 51

Zacznij od siebie,popisujesz się mądrościami,przypisując komuś cechy ,głupiej blondynki,

#53  2011.08.07 12:46:38 ~cd

Cd/ oczywiście do wypowiedzi 45/

#54  2013.06.01 22:51:17 ~gość

Po przeczytaniu powyższych komentarzy aż się nie chce wierzyć że je piszą pielęgniarki,Przecież to powinny być osoby z dużą wrażliwością ,kulturą osobistą ,szacunkiem przedewszystkim do swoich koleżanek a szczególnie do drugiego człowieka.Nie oczekujmy od innych żeby nas szanowali ,jeżeli sami dla siebie będziemy wilkami.Wykształcenie jest niewiele warte jeżeli nie jest wykorzystane w dążeniu do wspólnego dobra

#55  2014.05.04 16:06:26 ~ola

Do gościa masz rację! kultury u pielęgniarek to rzeczywiście brak! i czego można od nich żądać!

Dodaj komentarz