Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych wystąpiła do mz z zapytaniem, dlaczego minister zdrowia ustala wymogi kwalifikacyjne pracowników tylko SP ZOZ i jednostek budżetowych, a nie szpitali prowadzonych w formie spółki. Rzecznik prasowy ministerstwa odpowiada . . . nie odpowiadając na pytanie!

Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Z

.

 

 

Odpowiedź przesłana przez ministerstwo zdrowia rozczarowuje. Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 31 maja br wystąpiła do ministerstwa zdrowia z zapytaniem  o merytoryczne przesłanki, które legły u podstaw zaproponowanego przez ministerstwo zdrowia i uchwalonego w ustawie o działalności leczniczej uregulowania, aby minister zdrowia określał rozporządzeniem kwalifikacje wymagane od pracowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą, natomiast nie określał przedmiotowych kwalifikacji wobec pracowników podmiotów leczniczych prowadzonych w formie spółki kapitałowej? Wystąpienie redakcji Portalu zawierało pytanie konkretne i trudno sobie wyobrazić aby sprawiało kłopoty w zakresie zrozumienia istoty zagadnienia. Jednak przedmiotowe pytanie pozostało bez odpowiedzi. Trudno bowiem uznać, aby odpowiedź przesłana przez ministerstwo zdrowia zawierała odpowiedź na postawione pytanie. Trzeba jednak docenić wysiłek udzielającego odpowiedzi, gdyż wymaga dużego zaangażowania osiągnięcie takiego stanu rzeczy, żeby odpowiadając nie udzielić odpowiedzi. Natomiast w odpowiedzi ministerstwa pada zdanie: "intencją ustawodawcy było utrzymanie status quo w tym zakresie", a właśnie redakcji Portalu chodziło o poznanie tych intencji, szczególnie w sytuacji kiedy ustawa o działalności leczniczej była lansowana przez ministerstwo zdrowia jako nowe otwarcie w zakresie regulacji prawnych w obszarze ochrony zdrowia. Wobec powyższego należy uznać, że ministerstwo zdrowia nie ma żadnych merytorycznych argumentów w przedmiotowej sprawie, natomiast rzeczywiste powody pozostaną tajemnicą ministerstwa.

Powyższa sprawa kiedy to ministerstwo zdrowa przykłada ogromna wagę do wymogów kwalifikacyjnych osób zatrudnionych w jednych podmiotach leczniczych (patrz rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 lipca br w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami), natomiast całkowicie oddaje kompetencje w powyższej sprawie prezesowi szpitala - podmiotowi leczniczemu prowadzonemu w formie spółki kapitałowej, ukazuje w jak wybiórczy sposób ministerstwo zdrowia pojmuje bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. W jednych podmiotach leczniczych narzuca wymogii, w innych wymogów nie wprowadza. W jednych wprowadza rygorystyczne wymogi kwalifikacyjne (w jakimś chyba celu?), w innych wolnaamerykanka. Jedne podmioty traktuje jako organizacje, w których  zadania wykonują osoby ze ściśle ustalonymi kwalifikacjami, inne podmioty lecznicze traktuje jak "fabrykę gwoździ". Jednym podmiotom narzuca wymogi, których spełnienie niesie za sobą koszty, innym podmiotom nie. A te podmioty mają ze sobą konkurować na wolnym rynku. W jednych podmiotach będzie kontrola spełniania wymogów kwalifikacyjnych, w innych nie będzie co kontrolować. Ot, taką rzeczywistość stworzyło ministerstwo zdrowia.  

Poniżej przytaczam odpowiedź ministerstwa zdrowia. Natomiast pod linkiem publikujemy przedmiotową odpowiedź w pdf.

Mariusz Mielcarek  

 

Pan

Mariusz Mielcarek

Redaktor naczelny

Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych”

 

Szanowny Panie Redaktorze,

 

W odpowiedzi na Pana pytania w sprawie uregulowania kwestii wymaganych kwalifikacji od pracowników podmiotów leczniczych w ustawie o działalności leczniczej, uprzejmie informuję:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej reguluje wykonywanie działalności leczniczej przez wszystkie podmioty lecznicze, a dodatkowo zawiera regulacje specjalne adresowane do wyodrębnionej grupy tych podmiotów, którą stanowią samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki budżetowe (podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami). Przepisy w/w ustawy zawierają upoważnienie dla Ministra Zdrowia do określania w drodze rozporządzenia wymagań odnośnie kwalifikacji na poszczególne stanowiska w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami.

Ustawa w tym zakresie powiela rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z poźn. zm.).
Intencją ustawodawcy było utrzymanie status quo w tym zakresie.

Jednocześnie informuję, że także na gruncie obecnie obowiązującego prawa, określane przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy mają zastosowanie tylko do publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie dotyczą zaś niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających w formie spółek.

Z poważaniem

 

/-/ Piotr Olechno

Rzecznik prasowy

Ministra Zdrowia.

Komentarze użytkowników

#1  2011.07.24 20:57:50 ~p.Mariuszu

Pana pismo zostało nie zrozumiane albo doszło do manipulacji(prawo administracyjne wymaga odpowiedzi na tego typu pisma).Jak NIEsolidarnościowi POlitycy ( przebierańcy)zniosą wredne dla niektórych osobników akty formalne np:obecnie-wymogi kwalifikacyjne pracowników dla jednostek prowadzonych w formie spółki, normy zatrudnienia personelu( chociaż istotne jest to w bilansowaniu kosztów na zdrowie), czy przepisy administracyjne wymagające odpowiedzi ma Pana pismo-to nikt nie będzie mógł upominać się formalnie o egzekwowanie prawa, dodatkowo utrzyma się, a nawet zwiększy organizacyjno-ekonomiczny BAŁAGAN.

#2  2011.07.25 21:59:57 ~Ewka75

Rzeczywiście, wyjątkowy przykład eleganckiego mówienia o. niczym. Nie wiem czy się bać czy podziwiać.

#3  2011.07.26 00:50:51 [email protected]

Staliśmy nad przepaścią a teraz zrobiliśmy rzeczywiści WIELKI KROK DO PRZODU! Rangę grupy określa się na podstawie autorytetu jej przywódców a ryba psuje się od głowy! Ktoś na tym forum już napisał, a ja dziś powtórzę: to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni - możemy iść.na kontrakty! Tam nie będzie reguł, taryfikatorów, kodeksu , nikt nie będzie się czepiał gdy np. fryzjer czy hydraulik będzie nami zarządzał i żadna inspekcja pracy nie będzie nam nosa ,między wódkę a zakąskę wciskała. Tam będzie nasz pan i władca - nasz guru! I zapomnimy o normach i takich tam innych naszych mrzonkach (.). Byt kształtuje świadomość i to jak widać w stosunku do naszej grupy - bardzo skutecznie!

#4  2011.07.26 21:42:33 ~???

Ciekawe jak posłanka Sławek oraz osoby podzielające jej poglądy, wytłumaczą się z tego, że w rozporządzeniu MOŻE występować w potocznym znaczeniu słowo pielęgniarka, ale czy zamiast farmaceuty, w potocznym znaczeniu będzie występować słowo-aptekarz? Jak nie to,dlaczego? Aptekarze(farmaceuci)-też mają kształcenie wielostopniowe-czy takie same reguły klasyfikacji będą zastosowane przy zaszeregowaniu czy NIE? czy dojdzie TU DO DYSKRYMINACJI,KTÓREJŚ GRUPY ZAWODOWEJ? JAK TAK, TO DLACZEGO? Czy posłanki Elżbieta Streker-Dembińska i Sławek oraz pozostali "fachowcy" rozszerzyli wachlarz zawodów mogących być aptekarzem(farmaceutą)np:chemik, biochemik, po kształceniu w ochronie środowiska? jak nie to, DLACZEGO to to uczyniono w przypadku pielęgniarki?

#5  2011.07.27 18:57:27 ~!!!

Ciekawe czy posłanki Sławek i Elżbieta Streker-Dembińska oraz osoby podzielające ich poglądy(specjaliści od potoczności i równości! )z wyrażenia lekarz dentysta usunęli słowo lekarz.Dentysta to dentysta, lekarz to lekarz! Czy dentyści w analogiczny sposób będą potraktowani jak pielęgniarki i położne,jako magistrowie znajdą się w tej samej grupie zaszeregowania? Jak nie to dlaczego?

#6  2011.08.06 12:24:03 ~gość

A wiecie,że . W szpitalu w Lęborku w 21w. pracuje 1 pielęgniarka na zmianie zarabiając 14oo zł przytaczam za : Rynek Zdrowia-sierpień 2011 ! I CO WY NA TO ? HEJ PANIE MIELCAREK KONIEC WAKACJI,WEŻ SIĘ PAN OSTRO DO ROBOTY BO TO ŚMIECHU WARTE W WARSZAWIE I OKOLICACH PANIE SALOWE MAJĄ WIĘCEJ !

#7  2011.08.06 19:59:51 ~piel.

Ja postanowiłam, nie zagłosuję na PO, wiem ,że nic to nie zmieni,ale przez chwilę poczuję się lepiej,że ja również obecnemu rządowi zrobię na złość,jak rząd mi.

#8  2011.08.10 16:12:53 ~kto

Ja zagłosuje na DKD PACHA.Głosujcie!

#9  2014.03.27 18:12:09 ~Ja

Jedynie sld skupiło się na naszych problemach.

Dodaj komentarz