Zobacz jakie obowiązkowe ubezpieczenie OC będzie musiła wykupić od 1 stycznia 2012 roku pielęgniarka lub położna, pracująca na kontrakcie np. w szpitalu. Warto wiedzieć, że składki na ubezpieczenie podmiotów prowadzonych przez pielegniarki i położe (indywidualna praktyka, spółka cywilna) wzrosną w 2012 roku.

Ubezpieczenie OC pielęgniarek i położnych 2012.

..

 

 

Ministerstwo finansów na swoich stronach internetowych opublikowało w dniu 30 sierpnia 2011 roku projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W przedmiotowym rozporządzeniu zapisano między innymi, że:


"Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych:

(...)

9) 30.000 euro na jedno zdarzenie i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia dla pielęgniarki wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;"

Z treści rozporządzenia wynika także, że jeżeli pielęgniarka lub położna będzie wykonywała zawód w ramach indywidualnej praktyki w kilku miejscach to będzie musiała posiadać tylko jedną polisę ubezpieczeniową.

Warto wiedzieć, że składki na ubezpieczenie podmiotów prowadzonych przez pielegniarki i położe (indywidualna praktyka, spółka cywilna) wzrosną w 2012 roku. Składki wzrosną, gdyż wzrastają minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC. I tak, dotychczas sumy te wynosiły odpowiednio 25 000 euro na jedno zdarzenie i 140 000 euro na wszystkie zdarzenia. Natomiast od stycznia 2012 roku odpowiednio: 30.000 euro na jedno zdarzenie i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia. Wzrasta suma gwarancyjna, więc wzrosną składki. Waro podkreślić że ministerstwo finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzania zapisało: "Należy jednak wskazać, iż brak jest analiz dotyczących wpływu zmiany wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej na koszty prowadzenia działalności". 

Zobacz treść projektu rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, także pielęgniarek i położnych - stawki od 2012 roku.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Związkowy zakaz kontraktów pielęgniarek i położnych

Komentarze użytkowników

#1  2011.09.05 09:07:32 ~nowe OC

Pytanie jakie OC zapłaci w 2012 roku przedsiębiorca (dawniej nzoz) w którym pracują tylko pielęgniarki, a przedsiębiorca jest spółką cywilną?

#2  2011.09.05 19:01:57 ~mała

Przecież OC płacą pielęgniarkom i położnym Izby

#3  2011.09.05 21:11:26 ~do małei

A od kiedy to Izby miałyby płacić OC pielęgniarkom, przecież to nie ich interes. Izby inkasują kasę od pielęgniarek, a nie wydają na pielęgniarki

#4  2011.09.05 22:10:49 ~piel.

P. Mielcarek! Agitował Pan pielęgniarki do przechodzenia na kontrakty,wciskał jakie ma to zalety, a oto przykład jak OZZL broni lekarzy przed kontraktami i pracą ponad normę godzin:http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/OZZL-o-wolnosci-dorabiania-i-czasie-pracy-lekarzy,112096,1.html Walczmy o godziwe płace i należny nam szacunek.Dodam, że środowisko lekarskie śmieje się z nas, że głupie godzimy się pracować na kontraktach, za tak małe pieniądze i tyle godzin/nawet 400 godzin w misiącu/-PATOLOGIA

Dodaj komentarz