Zobacz jakie obowiązkowe ubezpieczenie OC będzie musiła wykupić od 1 stycznia 2012 roku pielęgniarka lub położna, pracująca na kontrakcie np. w szpitalu. Warto wiedzieć, że składki na ubezpieczenie podmiotów prowadzonych przez pielegniarki i położe (indywidualna praktyka, spółka cywilna) wzrosną w 2012 roku.

Ubezpieczenie OC pielęgniarek i położnych 2012.

..

 

 

Ministerstwo finansów na swoich stronach internetowych opublikowało w dniu 30 sierpnia 2011 roku projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W przedmiotowym rozporządzeniu zapisano między innymi, że:


"Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych:

(...)

9) 30.000 euro na jedno zdarzenie i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia dla pielęgniarki wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;"

Z treści rozporządzenia wynika także, że jeżeli pielęgniarka lub położna będzie wykonywała zawód w ramach indywidualnej praktyki w kilku miejscach to będzie musiała posiadać tylko jedną polisę ubezpieczeniową.

Warto wiedzieć, że składki na ubezpieczenie podmiotów prowadzonych przez pielegniarki i położe (indywidualna praktyka, spółka cywilna) wzrosną w 2012 roku. Składki wzrosną, gdyż wzrastają minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC. I tak, dotychczas sumy te wynosiły odpowiednio 25 000 euro na jedno zdarzenie i 140 000 euro na wszystkie zdarzenia. Natomiast od stycznia 2012 roku odpowiednio: 30.000 euro na jedno zdarzenie i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia. Wzrasta suma gwarancyjna, więc wzrosną składki. Waro podkreślić że ministerstwo finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzania zapisało: "Należy jednak wskazać, iż brak jest analiz dotyczących wpływu zmiany wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej na koszty prowadzenia działalności". 

Zobacz treść projektu rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, także pielęgniarek i położnych - stawki od 2012 roku.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Związkowy zakaz kontraktów pielęgniarek i położnych