Zobacz wykaz uczelni - dofinansowane studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo będzie prowadziło w najbliższym roku akademickim tylko 38 uczelni, z 70 posiadających akredytację. Natomiast położnictwo odpowiednio 9 uczelni z 19. Dofinansowane studia rozpocznie 5 332 pielęgniarki oraz 522 położne. Zobacz jaka będzie odpłatność.

Dofinansowane studia pomostowe 2011.

Ministerstwo zdrowia w dniu 15 września 2011 roku ogłosiło jakie uczelnie w roku akademickim 2011/2012 będą prowadziły dofinansowane studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. O środki unijne na prowadzenie przedmiotowych studiów na kierunku pielęgniarstwo w przetargu uczestniczyło 64 uczelni z 70 posiadających akredytację na kształcenie na tym kierunku. Natomiast na kierunek położnictwo w przetargu uczestniczyło 15 uczelni z 19 akredytowanych. W wyniku przetargu 38 uczelni będzie prowadziło dofinansowane studia na kierunku pielęgniarstwo (czyli niewiele ponad 50% uczelni), natomiast na kierunku położnictwo 15 uczelni. Studia pomostowe dofinansowane (nabór jesienny) na kierunku pielęgniarstwo rozpocznie 5 332 pielęgniarki oraz 522 położne.

Osoby rozpoczynające dofinansowane studia pomostowe w tym roku nie poniosą żadnych opłat, gdyż uczelnie w przetargu podały cenę za jeden semestr niższą niż wynosiła przewidziana przez ministerstwo zdrowia dopłata do jednego semestru tj. 2 430 zł.

Należy podkreślić jeszcze jeden fakt, poprzez nieprawidłowości w procedurze przetargowej, w tym roku nie odbył się nabór wiosenny. O sprawie pisałem tutaj.

Warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze informację w sprawie opłat, które uczelnie pobierają od studentów dofinansowanych studiów pomostowych. Komunikat resortu zdrowia w tej sprawie przeczytasz tutaj.

Zobacz także artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej - fikcyjne praktyki.

Wykaz uczelni - kierunek pielęgniarstwo

Wykaz uczelni - kierunek położnictwo

Mariusz Mielcarek