Przecztaj kolejną interpelację poselską w sprawie pielęgniarki i położnej rodzinnej. Trzy pytania do ministra zdrowia.

Pielęgniarki i położne środowiskowo - rodzinne.

 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Informuję, że do mojego biura poselskiego zgłaszają się pracownicy służby zdrowia zaniepokojeni projektem proponowanych zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Zainteresowani twierdzą, że w ministerialnym projekcie ustawy z dnia 19 października 2011 r. o zmianie ww. ustawy przewidywane są rozwiązania niekorzystne dla pielęgniarek i położnych, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą. Przepisy art. 28 ust. 1a w proponowanym brzmieniu zdaniem zainteresowanych sprawiają, że świadczeniodawcą udzielającym świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł zostać jedynie podmiot, w którym świadczeń udzielają zarówno lekarze, jak i pielęgniarki i położne. Jest to istotne ograniczenie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych, które nie będą mogły prowadzić samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie pielęgniarstwa, a zamiast tego zmuszone będą do zatrudniania się w spółkach tworzonych przez lekarzy rodzinnych.
Rozwiązania te ograniczą także swobodę wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej przez pacjenta. Według obowiązujących rozwiązań prawnych pacjent ma pełną swobodę w zakresie wyboru każdego z nich. Nowe propozycje, w razie ich wejścia w życie, ograniczą tę swobodę poprzez konieczność wyboru przez pacjenta tylko tych lekarzy, pielęgniarek i położnych, którzy będą udzielać świadczeń u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy.
Pytania:
W jaki sposób proponowana regulacja prawna ma usprawnić system opieki zdrowotnej i w jakim celu proponuje się jej wprowadzenie?
Czy proponowane regulacje w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają na celu ograniczenie możliwości wyboru przez pacjenta lekarza, pielęgniarki i położnej?
W jaki sposób ministerstwo ma zamiar rozwiązać sytuację świadczeniodawców, którzy nie zatrudniając zarówno lekarza, pielęgniarki, jak i położnej, skazani są na wykluczenie z rynku świadczeń zdrowotnych?
Pozostaję z wyrazami szacunku
Poseł Marek Polak (PiS)
Andrychów, dnia 18 listopada 2011 r.

.

Zobacz także inne interpelacje w sprawie pielęgniarki i położnej rodzinnej

Zobacz więcej w sprawie pielęgniarki i położnej poz. Ponad 500 KOMENTARZY!

.