Pielęgniarki rodzinne z Mielca piszą do posła. Poseł ich pismo zamieszcza na swoim blogu. Zobacz interpelacje poselskie do premiera i ministra zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy, regulującej nowe zasady w zakresie wyboru deklaracji lekarza, pielęgniarki, położnej poz.

6 min czytania
AktualnościPielęgniarka i położna rodzinnaZamach na pielęgniarki i położne rodzinne
Pielęgniarki rodzinne z Mielca piszą do posła. Poseł ich pismo zamieszcza na swoim blogu. Zobacz interpelacje poselskie do premiera i ministra zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy, regulującej nowe zasady w zakresie wyboru deklaracji lekarza, pielęgniarki, położnej poz.

Interpelacja
w sprawie protestu środowiska pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne praktyki przeciw proponowanym zmianom w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szanowny Panie Premierze,
działając na liczne prośby środowiska pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne praktyki oraz na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.), prosimy o podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie.
Pielęgniarki i położne wyrażają zdecydowany protestu przeciw proponowanym zmianom w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych– projekt opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia w dniu 24 października 2011 roku.
Proponowane w nowelizacji zmiany w systemie wyboru świadczeniodawcy wyeliminują z rynku usług medycznych samodzielne praktyki pielęgniarek i położnych /które miały dotychczas podpisane umowy z NFZ/, gdyż zgodnie z nowelizacją ustawy pacjent będzie zmuszony wybrać pielęgniarkę i położną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach tego samego świadczeniodawcy, co lekarz rodzinny.
Zaproponowane w nowelizacji rozwiązanie pielęgniarki i położne odbierają jako zamach na samodzielność zawodową,  o której mowa w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, bezprecedensowe działanie Ministerstwa Zdrowia na rzecz praktyk lekarza rodzinnego oraz nieuzasadnioną ingerencję Ministra Zdrowia na rynku usług medycznych, skutkującą ograniczeniem prawa pacjenta do swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.
Wobec powyższego zgłaszają następujące uwagi do nowelizacji ustawy;
1.Wykreślić zapisy zawarte w pkt. 1 lit. b,
2.Wykreślić zapisy zawarte w pkt. 2 lit. a, b
W związku z powyższym zwracamy się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:
1.Czy dostrzega Pan zastrzeżenia pielęgniarek i położnych dotyczące proponowanych zmian w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej?
2.Czy możliwe jest wprowadzenie do nowelizacji ustawy zmian zaproponowanych przez pielęgniarki i położne: wykreślenie zapisów zawartych w pkt. 1 lit. b oraz w pkt. 2 lit. a, b?
Z poważaniem                                                                             Kazimierz Moskal
Posełowie PSL
Kazimierz Moskal
Zbigniew Chmielowiec Warszawa, dnia 17 listopada 2011 r.

26 października 2011 –  Przedstawiamy przygotowaną przez redakcję Portalu propozycję pisma do ministerstwa zdrowia w sprawie zaproponowanych zmian w zakresie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. "W ramach uzgodnień zewnętrznych WYRAŻAM SWÓJ STANOWCZY SPRZECIW …".

Szanowna Pani  Marszałek!
Na podstawie  art. 191 i 192 Regulaminu RP składam zapytanie do Ministra Zdrowia w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Szanowny Panie   Ministrze !
Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w dniu 24 października 2011 roku opublikowano projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, co wywołało  falę sprzeciwu środowisk medycznych. Dotychczas zgodnie z przedmiotową ustawą pacjent miał prawo wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej wykonujących świadczenia zdrowotne w ramach różnych świadczeniodawców. Takie rozwiązanie sprzyjało konkurencyjności pomiędzy różnymi podmiotami – lekarzami rodzinnymi zatrudniającymi pielęgniarki i położne a pielęgniarkami, położnymi prowadzącymi własne podmioty lecznicze. Natomiast w nowelizacji zaproponowano nową zasadę w zakresie wyboru – pacjent będzie musiał dokonać wyboru jednocześnie lekarza, pielęgniarki, położnej u tego samego świadczeniodawcy. Takie rozwiązanie spowoduje eliminację podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielęgniarki     i położne rodzinne.
Szanowny Panie   Ministrze !
Wobec powyższego proszę o odpowiedź na pytania:
1.Jakie przesłanki decydowały o wpisaniu w projekt ustawy powyższych zmian?
2.Czy w trakcie prac nad ww. projektem ustawy brano pod uwagę konsultacje społeczne, w tym opinie środowisk pacjentów?
3.Kiedy rząd przewiduje skierowanie powyższej ustawy do Sejmu?
Z poważaniem
Poseł Tadeusz Tomaszeski SLD Warszawa, 8.11.2011r. 

27 października 2011 roku – Pismo redakcji Portalu do ministra zdrowia w sprawie proponowanych zmian w sposobie wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki z Mielca apelują

W związku z nowelizacją ustawy Min .Zdrowia o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.(Dz. U. z 2008 Nr164 poz.1027 z późn. zm.) opublikowanych na stronie MZ w dniu 24 października br, zwracamy się z prośbą o wsparcie działań wszystkich samodzielnie kontraktujących pielęgniarek i położnych w zawetowaniu wprowadzonych zmian do tej ustawy.
Projekt tej nowelizacji, a konkretnie art28 pkt 1 i 1a i art 56 odbierają pacjentom prawo do wolnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, a nowe brzmienie narzuca im pod określeniem "świadczeniodawca" – NZOZ lekarski i tylko w nim zatrudniony personel.
Posunięcie Ministerstwa Zdrowia eliminuje z rynku świadczeń medycznych funkcjonujące od kilkunastu lat i to na wysokim poziomie samodzielne praktyki pielęgniarek i położnych, które kosztem ogromnych wyrzeczeń założyłyśmy kilkanaście lat temu. Oddzielenie Podstawowej Opieki Zdrowotnej od ZOZ szpitalnych , oraz warunki kontraktowania na 2001r spowodowały, że oprócz tego iż stanęłyśmy przed faktem być, albo nie być , to jeszcze pozbawione zostałyśmy przy zwolnieniach z ZOZ odpraw. Większość z nas miała wtedy już ponad 20 letni staż pracy. Od pierwszego dnia naszej pracy chorzy mogli liczyć na naszą pomoc przez całą dobę, również w soboty, niedziele i święta, czego przez pierwszych kilka lat nie uwzględniono w finansowaniu tak jak obecnie "nocną i świąteczną wyjazdową opiekę pielęgniarską". Nie funkcjonowała jeszcze wtedy ani opieka długoterminowa, ani opieka hospicyjna, a my niosłyśmy ulgę w cierpieniu również tym chorym, którzy wymagali podawania środków p/bólowych w ściśle określonych godzinach nocnych. Swoją pracą, poświęceniem zaskarbiłyśmy sobie zaufanie naszych pacjentów, którzy wiedzieli, że w potrzebie zawsze mogą na nas liczyć i to o każdej porze dnia i nocy.
Dlatego odbieramy projekt nowelizacji tej ustawy za zamach na samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych, o której mowa w ustawie o zawodzie pielęgniarek i położnych.
Jest to działanie mające w celu wykluczenia naszych samodzielnych praktyk pielęgniarskich i położniczych z rynku świadczeń medycznych.
Jest to bezprecedensowe działanie Min. Zdrowia na rzecz praktyk lekarza rodzinnego!
Dla pacjentów oznacza to, że skończą się zabiegi w domu chorego u osób obłożnie, przewlekle chorych (cukrzyków, pacjentów po chemoterapii)osób niedołężnych i niepełnosprawnych. Poza tym obecnie wszyscy chorzy, którzy mają zlecone zabiegi np. zastrzyki przez swojego wybranego, lekarza rodzinnego, lub lekarza specjalistę ( nawet z odległej dzielnicy) wykonują je w najbliższej ich miejsca zamieszkania przychodni, u swoich pielęgniarek rodzinnych, a po tej zmianie będzie to możliwe tylko w tej przychodni gdzie przyjmuje zlecający je lekarz.
Uzasadnienie tego posunięcia przez MZ jest nie do przyjęcia, ponieważ: 1) wcale system finansowy nie zostanie uszczelniony, a tylko lekarze otrzymają dotychczasowe pieniądze z kontraktów samodzielnych pielęgniarek i położnych do budżetu swojego NZOZ, 2) Pogorszy się opieka nad chorym w domu – nie będzie jej z oszczędności wcale i to jest negatywny wpływ na warunki życia ludności i na jej ochronę zdrowia, 3) sytuacja w regionie przez powyższe również ulegnie zmianie na gorsze 4) Pielęgniarki i położne samodzielnie kontraktujące utracą swoje z takim trudem stworzone i wyposażone w.g. wszelkich wymogów NFZ i sanepidu miejsca pracy i zasilą szeregi bezrobotnych.
Dobiega końca jedenasty rok naszego samodzielnego kontraktowania świadczeń pielęgniarskich. Widzimy zadowolenie naszych pacjentów. Dlatego pragniemy nadal pragniemy utrzymać nasze samodzielne praktyki pielęgniarskie i tak jak dotychczas z oddaniem służyć chorym, a przez to mieć swoje miejsce w społeczeństwie, a nie zostać z niego w taki sposób wyeliminowanym.
Z poważaniem
Pielęgniarki środowiskowe-rodzinne z Mielca

Informacja pt. Pielęgniarki z Mielca protestują pochodzi z blogu posła Janusza Piechocińskiego z dnia 12 listopada 2011 roku.

18 listopada 2011 roku – Stanowisko Prezesa Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie prac zespołu ds. poz, który doprowadził do przygotowania projektu nowelizacji ustawy, dotyczącej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7912 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki w liczbach.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Wzrasta liczba pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

1 min czytania
Ponad 193 tys. pielęgniarek specjalistek czynnych zawodowo Według danych prezentowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w 2022 roku ponad 193 tys. pielęgniarek i…
Aktualności

Jak dbać o skórę problematyczną z niedoskonałościami?

2 min czytania
Wiele osób ma kompleksy z powodu stanu swojej skóry. Naprawdę jest niewiele kobiet czy mężczyzn, którzy mogą pochwalić się piękną i zdrowo…
Aktualności

Lekarz przeprosił pielęgniarki. Oświadczenie.

1 min czytania
Prezes zarządu prywatnego podmiotu leczniczego przeprasza pielęgniarki, które poczuły się urażone treścią i formą komunikatu W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze