Będzie nabór wiosenny na dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. MZ przeznacza na ten cel prawie trzy miliony złotych. Dopłata studenta może maksymalnie wynieść 300 zł.

Dofinansowane studia pomostowe 2012.

.MZ w dniu 12 grudnia ogłosiło przetarg dla uczelni medycznych, które zamierzają przeprowadzić nabór wiosenny na studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. MZ dofinansuje jedno miejsce na studiach kwotą 2 540 zł. Natomiast kwota dopłaty przez studenta nie może wynieść więcej niż 300 zł. Z powyższego wynika, że uczelnie nie mogą ustanowić wysokości czesnego więcej niż kwota 2 840 zł. Jeśli ustalą czesne na ponad 2 840 zł to odpadną z postępowania przetargowego. Natomiast jeśli wysokość czesnego ustalą poniżej  2 540 zł to studenci nie zapłacą z własnej kieszeni ani jednej złotówki. Tak jak to bywało w latach poprzednich.

Warto podkreślić, że do przetargu na dofinansowane studia pomostowe na nabór wiosenny 2012 mogą przystąpić uczelnie, które nie wykorzystały limitu przyjęć na rok akademicki 2011/2012 ustalonego rozporządzeniem ministra zdrowia. Informacje w przedmiotowej sprawie będziemy na portalu zamieszczać na bieżąco.

Mariusz Mielcarek

.