Pierwotnie planowano, że dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych ukończy do 2015 roku 24 000 osób. Ta liczba wzrośnie do 30 000!

Dofinansowane studia pomostowe 2012.

Jaki jest powód takiego stanu rzeczy? Otóż w momencie rozpoczęcia realizacji przez mz programu dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych (2008 rok) przedmiotowe studia dla absolwentów liceum medycznego były dłuższe. Od 2010 roku zostały skrócone do 1 roku. Już ten fakt spowodował, że środki finansowe przeznaczone na realizację programu będą mogły zostać spożytkowane przez większą liczbę osób. Na ten stan rzeczy ma także wpływ sposób dystrybucji środków finansowych do uczelni przez mz. Otóż przedmiotowe środki są wydatkowane w procedurze przetargowej. To pozwala na uzyskanie przez mz niższych cen za czesne niż pierwotnie zakładano.

Z danych opublikowanych przez resort zdrowia wynika, że do 30 września 2011 roku dofinansowane studia pomostowe ukończyło prawie 16 tys. pielęgniarek i położnych. Natomiast do 15 października 2011 roku podjęło naukę na przedmiotowych studiach ponad 24 tys. osób. Jesienią 2011 roku studia dofinansowane rozpoczęło prawie 6 000 studentów.

Mariusz Mielcarek 

 .

Uwaga! Będzie nabór wiosenny na dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. MZ przeznacza na ten cel prawie trzy miliony złotych. Dopłata studenta może maksymalnie wynieść 300 zł. 107 KOMENTARZY!