Znikające dofinansowane studia pomostowe dla położnych na nabór wiosenny 2012. Z niewielu, bo 69 miejsc dla położnych w skali całego kraju wyparowało 19. Zobacz dlaczego?

Dofinansowane studia pomostowe 2011.

 

Ministerstwo zdrowia ogłosiło w dniu 5 marca br. wykaz uczelni, które w naborze wiosennym rozpoczną dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. Przedmiotowy wykaz zawiera 8 uczelni, które przeprowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo (749 miejsc). Natomiast wykaz uczelni, które przeprowadzą studia na kierunku położnictwo zawiera 2 uczelnie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Pierwszą uczelnią, której w drodze przetargu przyznano 50 miejsc na kierunku położnictwo to Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Drugą uczelnią była   Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, która zaoferowała w przetargu 50 miejsc. Natomiast miejsc otrzymała tylko 19. Teraz się okazuje, że ta druga uczelnia rezygnuje z prowadzenia dofinansowanych studiów pomostowych dla położnych. Stanowisko uczelni jest bardzo racjonalne, gdyż składając ofertę przetargową założyło, że będzie miała 50 studentów na przedmiotowych studiach. Zapewne pod takie założenie przygotowała biznes plan. Natomiast przy uzyskaniu 19 miejsc powyższy plan rozsypał się. Z informacji opublikowanej na stronie internetowej ministerstwa zdrowia w dniu 9 marca wynika ponad to, że kolejne uczelnie które składały oferty na prowadzenie dofinansowanych studiów na kierunku położnictwo także zrezygnowały z ich uruchamiania, są to: Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które składały ofertę odpowiednio na 60 i 74 miejsca.

W końcowym efekcie straciły położne.

Mariusz Mielcarek

 

.