Pielęgniarko i położno, zobacz w ujęciu procentowym w jaki sposób izba pip wykorzystuje ściągane od Ciebie składki członkowskie. Zobacz ile pieniędzy jest przeznaczne na wynagrodzenia i biura, a ile na refundację szkoleń, zapomogi, działalność informacyjną.

Działalność władz samorządu pip.

 

Poniższe wyliczenia opieram na wykonaniu budżetu za 2011 rok, przedstawionym przez władze jednej z okregowych izb pip. Podkreślam - jednej z 45 izb okręgowych.

Otóż izba ta w roku 2011 wydała ponad 42% swojego rocznego budżetu na wynagrodzenia i utrzymanie biura izby. I ta pozycja stanowi najwyższą kwotę w bilansie za 2011 rok. Na powyższy wskaźnik składa się także dotacja przyznana przez mz.

Natomiast poniżej przedstawiam zestawienie bardziej szczegółowe dotyczące procentowego wydatkowania przez władze tej izby środków finansowych pochodzących ze ściaganych od pielęgniarek i położnych składek członkowskich (bez  uwzględnienia kwoty dotacji).

38,7% wydatkowano na refundację kosztów kształcenie i doskonalenia zawodowego,

 

9,7% wydatkowano na zapomogii losowe,

5,0% wydatkowano na składkę na władze naczelnej izby pip,

1% na działalność informacyjno - wydawniczą.

Mariusz Mielcarek

.