Skład osobowy podstawowego zespółu ratownictwa medycznego. Poseł do ministra zdrowia: apeluję do Pana Ministra o zmianę formuły ustawy o PRM w taki sposób, aby zagwarantować TRZYOSOBOWY skład zespołów.

Pielęgniarka systemu.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie obsady podstawowych zespołów ratownictwa medycznego

Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie środowiska medyczne coraz głośniej mówią o problemie, jakim jest zmniejszanie obsad zespołów ratownictwa medycznego z obsad trzyosobowych do dwuosobowych. Jak czytamy w art. 36 ust l pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym: Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.
Przepis ten zostaje nagminnie wykorzystywany i obsady zespołów są redukowane, czego następstwem może być pogorszenie jakości udzielanych pacjentom świadczeń oraz znaczne opóźnianie transportu pacjenta do szpitala.
W wielu przypadkach konieczne może być wezwanie kolejnego zespołu systemu lub też służb współpracujących (Państwowa Straż Pożarna), gdyż zgodnie z przepisami BHP zespół dwuosobowy złożony z 2 mężczyzn może transportować pacjenta o masie nieprzekraczającej 100 kg wtedy tylko, jeśli pacjent nie wymaga monitorowania bądź tlenoterapii. W takiej sytuacji czas dla pacjenta może się okazać zbyt długi, zwłaszcz a w miastach, gdzie funkcjonuje tylko jeden zespół ratownictwa medycznego.
Ponadto, realizacja czynności ratunkowych na podstawie wytycznych BLS, ALS, EPLS i PHTLS wymaga minimum 3 osób, natomiast niewykonanie podstawowych czynności ratunkowych jest błędem w sztuce medycznej, co może prowadzić do roszczeń ze strony pacjentów bądź ich rodzin.
Wobec powyższego apeluję do Pana Ministra o zmianę formuły wyżej przytoczonej ustawy w taki sposób, aby zagwarantować trzyosobowy skład zespołów ratownictwa medycznego. Obecny bowiem stan zagrażać może życiu i zdrowiu pacjentów. Proszę również o odpowiedzi na następujące pytania:

  • 1. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić obowiązek obsady zespołów ratownictwa medycznego trzema osobami uprawnionymi do wykonywania czynności medycznych?
  • 2. Jeśli tak, to kiedy zmiany takie zostałyby wprowadzone w życie?

Z poważaniem
Poseł Marek Matuszewski
Warszawa, dnia 15 marca 2012 r.

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka systemu

Dodatek SOR - Sąd Najwyższy wypowiedział się w zakresie zagadnienia: czy pielęgniarki na podstawie ustawy o zoz były uprawnione do 20% dodatku za pracę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)?

Dodatek 30% - Co słychać w sprawie obietnicy ministerstwa zdrowia, że "zasadne jest przywrócenie przepisów w zakresie dodatków" (30% i 20%) dla członków (pielęgniarek) ZRM oraz zatrudnionych poza nimi, które były zawarte w ustawie o zoz, a nie zostały przeniesone do ustawy o działalności leczniczej.

.