Uczelnie prowadzące dofinansowane studia pomostowe będą zwracać pielęgniarkom i położnym pieniądze? Opłaty np. za zajęcia z języków obcych i technologii informacyjnej, związane z przerwą wakacyjną, za procedury dotyczące egzaminu dyplomowego, w tym seminarium dyplomowe.

Dofinansowane studia pomostowe 2012.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Uczelnie wyższe, które będą prowadzić w nadchodzącym roku akademickim dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych będą musiały złożyć oświadczenie, w którym oświadczą miedzy innymi, że:

 1. Kwota opłaty związanej z przyjęciem na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo (obejmująca opłatę rekrutacyjną i wpisową bądź inną opłatę związaną z przyjęciem na studia, bez względu na określoną przez Wykonawcę nazwę tej opłaty) pobrana w wysokości wyższej niż wskazanej w § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013 została zwrócona każdemu uczestnikowi Projektu na dzień składania niniejszego oświadczenia w następującej wysokości*: ......................
  (kwota stanowiąca różnicę pomiędzy opłatą faktycznie pobraną a opłatą wynikającą z ww. rozporządzenia),
  - ……………………………………………
  (Obecnie ta kwota zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 28 maja 2012 roku może wynieść maksymalnie 85 zł - przypis redakcji Portalu).
 2. Nie pobrałem i nie będę pobierał od dnia złożenia niniejszego oświadczenia oraz przez cały okres realizacji studiów pomostowych jakichkolwiek opłat na pokrycie kosztów kształcenia, a w szczególności: opłaty za zajęcia z języków obcych i technologii informacyjnej, opłaty związanej z przerwą wakacyjną, opłaty za procedury dotyczące egzaminu dyplomowego, w tym seminarium dyplomowe*.
 3. Pobrałem opłaty na pokrycie kosztów kształcenia w następującej wysokości, takie jak:
  …………………………………………………………….
  …………………………………………………………….
  …………………………………………………………….
 4. i na dzień składania niniejszego oświadczenia zwróciłem ww. opłaty każdemu uczestnikowi Projektu, w następującej wysokości:
  …………………………………………………………….
  …………………………………………………………….
 5. Jednocześnie zobowiązuje się, że nie będę pobierał od dnia złożenia niniejszego oświadczenia oraz przez cały okres realizacji studiów pomostowych jakichkolwiek opłat na pokrycie kosztów kształcenia, a w szczególności: opłaty za zajęcia z języków obcych i technologii informacyjnej, opłaty związanej z przerwą wakacyjną, opłaty za procedury dotyczące egzaminu dyplomowego, w tym seminarium dyplomowe*.

Powyższe informacje pochodzą z materiałów przetargowych, których autorem jest resort zdrowia. Zobacz całą treść przedmiotowego oświadczenia.

Mariusz Mielcarek

. 

19 września 2010 rok - Niektóre uczelnie wymagają wpłat od pielęgniarek i położnych, które rozpoczną od października dofinansowane studia pomostowe. Czy te opłaty są zgodne regulacjami prawnymi? Czekamy na szybkie i jednoznaczne stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych w ministerstwie zdrowia.

22 grudnia 2010 rok - Ministerstwo Zdrowia zabiera głos w sprawie pobierania przez uczelnie prowadzące dofinansowane studia pomostowe opłat, od pielęgniarek i położnych. Sprawę podnosiliśmy na Portalu od dnia 20 września 2010 roku. Szkoda, że ministerstwo swoje oficjalne stanowisko w tej prostej sprawie, prezentuje po trzech miesiącach . . . w grudniu.

.

Zobacz także:

Artykuły z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

Studia pomostowe - praktyki zawodowe w sądzie

Działanie Ministerstwa Zdrowia w zakresie programu „dofinansowane studia pomostowe” można porównać z wręczaniem wiązanki kwiatów zawiniętych w gazetę, w której uprzednio przechowywano ryby.

Aktualności według działów:

Studia pomostowe

Dofinansowane studia pomostowe

Studia pomostowe jeszcze krótsze

Studia pomostowe fikcyjne praktyki zawodowe

.

Komentarze użytkowników

#1  2012.06.01 21:03:37 ~stazeb

Chciałam się odnieść do tematu zwrotu pieniędzy za studia pomostowe,otóż ja i wiele innych moich koleżanek w roku 2007/10 też miały być sfinansowane ze środków unijnych,a niestey tylko jeden semestr był za darmo,a za pozostałe cztery musiałyśmy zapłacić.to jest oburzające co nam zgotowano.A może Pan jako redaktor nasz może nam pomoże jak należałoby tą sprawę załatwić.

#2  2012.06.03 13:35:50 ~logos

Pielęgniarki kończą studia również na innych kierunkach np.psychologia i płacą całość bez żadnych ulg.Nikt się nie skarży tylko WY. Trzeba czytać co się podpisuje. I jeszcze jedno- pamiętajcie ,że pomostówki powstały tylko na "potrzeby unijne", być może kiedyś zrobią licencjat pomostowy z krawiectwa itd.Jest to anomalia edukacyja niegodna nazwy"studia".Jest to raczej roczny kurs.

#3  2012.06.11 16:14:45 ~do logos

Zgadzam się. Pomostówki nie są obowiązkowe więc dlaczego macie nie płacić. Wszystkie zgodnie twierdzicie ,że to jest podniesienie kwalifikacji. więc płacz i płać.

Dodaj komentarz