Władze Izby pip ogłosiły bojkot konkursów na kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie. Natomiast środowisko pielęgniarskie nie protestuje. Dlaczego? Bowiem ma poczucie, że dotychczas konkursy wygrywali "znajomi królika z izb", a teraz będą wygrywać "znajomi królika dyrekcji". Ot, taka zmiana!

Działalność władz samorządu pip.

 

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

 

"Znajomi królika z izb",

zastąpią

"znajomi królika dyrekcji"!

.

Dotychczas w postępowaniu konkursowym na stanowisko naczelnej pielęgniarki lub położnej lub przełożonej pielęgniarek  skład komisji konkursowej był taki, że nasze środowisko zawodowe reprezentowało 5 osób w ośmioosobowym składzie komisji (przyjmując, że w składzie komisji był jeden przedstawiciel związków zawodowych). Dlatego formalnie, to nasze środowisko zawodowe decydowało o wyborze danej osoby na stanowisko naczelnej pielęgniarki lub położnej lub przełożonej pielęgniarek. Także w przypadku postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki lub położnej oddziałowej, skład komisji konkursowej był taki, że nasze środowisko zawodowe reprezentowało 5 osób w siedmioosobowym składzie komisji. Wobec powyższego należy uznać że, formalnie to nasze środowisko zawodowe decydowało o wyborze danej osoby na stanowisko pielęgniarki lub położnej oddziałowej.

Natomiast zgodnie z obowiązującym od dnia 2 marca nowym rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, nasze środowisko zawodowe utraciło  formalny wpływ na obsadę stanowiska pielęgniarki lub położnej oddziałowej. Bowiem teraz pielęgniarki i położne (4 osoby) będą stanowiły mniejszość co najmniej dziewięcioosobowej komisji lub nawet dwunastoosobowej komisji na stanowisko oddziałowej! Ta sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku komisji konkursowej stanowisko naczelnej i przełożonej pielęgniarek!

Izby pip gwałtownie zaprotestowały.

Gdy protesty nie przyniosły oczekiwanego efektu (zmiany zapisów rozporządzenia) izby pip ogłosiły w dniu 30 maja br. bojkot konkursów na stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie - uchwalając stanowisko w sprawie odmówienia udziału przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w komisjach konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Zastanawiające jest, że w powyższej sprawie protestują zdecydowanie izby pip, natomiast o protestach środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych nie słychać. Dlaczego?

Odpowiedź jest banalnie prosta. Bowiem nasza grupa zawodowa ma poczucie, że konkursy dotychczas wygrywali "znajomi królika z izb", a teraz po zmianach w zakresie składów komisji konkursowych wybierani będą  "znajomi królika dyrekcji". Ot, taka zmiana!

Więcej szczegółowych informacji w sprawie znajdziesz w dziale pt. zmiany w składach komisji konkursowych na stanowiska kierownicze w pielęgniarstwiePONAD 50 KOMENTARZY! 

Mariusz Mielcarek