Dzień Pielęgniarki jest raz w roku. Codziennością są realia .....

Pielęgniarstwo 2012.

Komunikat rozwieszony na tablicach ogłoszeniowych  w podmiocie leczniczym:

"Sytuacja finansowa jest niezwykle trudna i stan ten ulega pogłębieniu. W obecnej chwili zagrożone są wypłaty wynagrodzeń pracowniczych. W dłuższej perspektywie tylko podjecie radykalnych kroków może spowodować zahamowanie narastania zadłużenia.
Zamierza się wstrzymać zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych dla pielęgniarek, co skutkować będzie nie uzupełnieniem obsady na zmianie w przypadku absencji.

Zamierza się również wstrzymać podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, którzy podnieśli kwalifikacje. Podwyżkami tymi objęta była w znaczącej mierze grupa pielęgniarek.

Dopuszcza się możliwość wypowiedzeń zmieniających w zakresie wysokości wynagrodzenia, bądź wymiaru zatrudnienia."

Nie ma co się martwić. Znowu 12 maja 2013 odbędą się Akademie. Zorganizowane np. przez izby pip i związki pip. Padną słowa o "poświęceniu" i "powołaniu". To już za 148 dni.

Mariusz Mielcarek