Kontrakt 23 zł/godz. Z etatu trzeba się zwolnić. Zobacz umowę kontraktową.

Pielęgniarstwo 2013.

 

 

Szpital ogłasza konkurs "na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę / położną na oddziałach".

W ogłoszeniu o konkursie zapisano:

Umowa na udzielanie świadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej/ położniczej ma być zawarta na czas określony - 1 rok.

W przypadku praktyk zawodowych wykonywanych przez osoby pozostające w stosunku pracy ze szpitalem  na stanowisku pielęgniarki, położnej zawarcie umowy – kontraktu dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem złożenia oświadczenia o propozycji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Stawka, którą szpital może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie pielęgniarki i położnej nie może być wyższa niż 23 zł/h brutto. Natomiast wskazanie przez oferenta stawki wyższej, aniżeli określona w zdaniu poprzednim spowoduje odrzucenie oferty.

Zobacz projekt umowy kontraktowej

Mariusz Mielcarek