MZ- pielęgniarstwo jako kierunek zamawiany ma mieć "praktyczną implikację w postaci stypendialnej zachęty".

Studia na kierunku pielęgniarstwo.

..................................

W dniu 11 września 2013 roku na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia Podsekretarz stanu w MZ Krzysztof Chlebus przedstawił poniższą informację:

.

"Oczywiście, mamy świadomość tego, co się dzieje w systemie, jeśli chodzi o pielęgniarki i narastające w tej chwili zagrożenie tym, że pielęgniarek w systemie będzie mało. Już jest ich za mało. Podjęliśmy, oczywiście, działania, które miałyby za zadanie (w dłuższej perspektywie czasowej warto o tym pamiętać, oceniając skuteczność tych działań) zwiększyć liczbę pielęgniarek na rynku usług medycznych. *(Problem braku pielęgniarek jest fikcyjny czy rzeczywisty? Zobacz ile obecnie w Polsce jest ..... bezrobotnych pielęgniarek. TYSIĄCE! Czytano ponad 3 000 razy, 13 KOMENTARZY!)

Najistotniejsza kwestia, którą chciałbym rozwinąć, dotyczy tak zwanych kierunków zamawianych. Trwają bardzo zaawansowane, choć – nie ukrywam – również dość burzliwe rozmowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym zakresie, abyśmy mogli otworzyć perspektywę dla tych studiów. Aktualnie jest przeprowadzane badanie ewaluacyjne – jest to rodzaj konsensusu między Ministerstwem Zdrowia a ministerstwem nauki – które ma za zadanie określić aktualny status pozycji zawodowej pielęgniarek na zawodowym rynku medycznym. Jest to próba, tak naprawdę, obiektywnego uwiarygodnienia danych, którymi w tej chwili operujemy i które, chociaż intuicyjnie, wszyscy znają a odnośnie do których mamy dość przekonujące dane. Jednak ministerstwo nauki tego rodzaju badanie przeprowadza, podobnie jak dla kilku innych zawodów. To jest badanie, które ma za zadanie wprowadzić obiektywną podstawę do tego, żebyśmy mogli mówić o kierunkach zamawianych dla tego zawodu, co – myślę – ma bardzo praktyczną implikację w postaci stypendialnej zachęty dla tych kierunków, które państwo uznaje za priorytetowe. 
Tak, jak powiedziałem, jesteśmy bardzo zaawansowani w tych rozmowach. Liczę na to, że wkrótce po tym, jak uzyskamy wyniki badania ewaluacyjnego, one zostaną zatwierdzone."

*Tekst będący linkiem pochodzi od redakcji Pielęgniarek i Położnych

Z sejmowej strony internetowej wybrał

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

5 sierpnia 2013 roku - Pomysł mz na brak pielęgniarek - wdrożenie "systemu wiązanego/lojalnościowego". Absolwent kierunku pielęgniarstwo za wsparcie finansowe podczas studiów, miałby "obowiązek przepracowania określonego czasu pracy w polskim systemie ochrony zdrowia". Czytano ponad 3 000 razy, 40 KOMENTARZY!

.
4 sierpnia 2013 roku - Studenci na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo (w przyszłości kierunków zamawianych) mają mieć oferowane stypendia motywacyjne, zagraniczne praktyki i wizyty studyjneCzytano prawie 3 500 razy, 26 KOMENTARZY!

.