54% absolwentów kierunku pielęgniarstwo nie podejmuje aktywności zawodowej. Natomiast w ciągu 2-3 miesięcy znajdują zatrudnienie poza ochroną zdrowia.

Pielęgniarstwo 2014.

.........................................

W odpowiedzi na interpelację poselską Lena Kolarska-Bobińska - minister nauki i szkolnictwa wyższego napisała, cytuję:

"Wg danych Ministerstwa Zdrowia w roku akademickim 2007/2008 liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo wyniosła 3138 osób, a w roku 2011/2012 – 7132. Zjawiskiem bardziej niepokojącym jest natomiast niskie zainteresowanie wśród pielęgniarek podejmowaniem aktywności zawodowej w publicznej służbie zdrowia. Z danych ujętych w raporcie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych („Analiza liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych w roku 2011 oraz prognoza liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych na lata 2015–2035”, kwiecień 2013 r.) wynika, że liczba osób, które uzyskały po raz pierwszy prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w latach 2010–2012 wynosi 10 962, co stanowi ok. 54% absolwentów tego kierunku z lat 2010–2012. Problem zdaje się zatem leżeć nie po stronie kształcenia, ale atrakcyjności ofert pracy w sektorze publicznym. Tezę tę potwierdzają również dane z urzędów pracy wskazujących, iż pielęgniarki znajdują zatrudnienie poza sektorem lecznictwa publicznego w ciągu 2–3 miesięcy po zakończeniu kształcenia, nie powiększając szeregów osób bezrobotnych."

Powyższą odpowiedź opublikowano na stronie internetowej sejmu w dniu 9 stycznia 2014 roku.

.

Mariusz Mielcarek

.