Ciąg dalszy sprawy - Izba organizuje "BEZPŁATNE" kursy, a teraz pielęgniarki i położne będą za nie "płacić jak za zboże?!"

Działalność izby pip.

.....................................................

Na Portalu Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 11 września 2013 roku pisałem:

Pielęgniarko i Położno - pamietaj! Od BEZPŁATNYCH szkoleń musisz odprowadzić .... podatek.

Artykuł w tej sprawie zakończyłem słowami: Wobec powyższego, moim zdaniem organizatorzy "bezpłatnych szkoleń" powinni przy rekrutacji podawać ich wartość pieniężną, aby było możliwe określenie wysokości podatku dochodowego.

 

Wiele pielęgniarek i położnych jest zbulwersowanych i oburzonych, że przez niektóre izby pip, dopiero teraz na początku 2014 roku przekazywana jest im przedmiotowa informacja! Gdyby wszystkie izby pip informowały o konieczności odprowadzania podatku dochodowego przy naborze na szkolenia (podpisywania umów) to wiele pielęgniarek i położnych by ich nie podejmowała!

A kwoty podatku mogą być niemałe! Szkolenie o "wartości pieniężnej" np. 1 000 zł to do zapłacenia 180 zł podatku. Szkolenie o wartości np. 5 000 zł to do zapłaty .... 900 zł podatku!

Pielęgniarki i położne informują również, że krążą plotki, iż powyższa sytuacja ma podobno dotyczyć w niektórych izbach nie tylko roku podatkowego 2013, ale także ściągania zaległego podatku z lat poprzednich.

Powyższa informacja pochodzi z Portalu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2014 roku. Czytano ponad 8 000 razy, 55 KOMENTARZY!

.

Natomiast teraz władze izby pip w Katowicach opublikowały  komunikat pt. - PIT 8C – WAŻNE INFORMACJE, który cytuję poniżej.

.

Niestety poniższy tekst nie odpowiada na zasadnicze pytania:

.

1. dlaczego dopiero teraz przez władze izby pip jest przekazywana informacja, o konieczności odprowadzania podatku dochodowego od nieodpłatnego korzystania z form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanego przez Okręgową Izbę lub refundacji kosztów kształcenia podyplomowego przyznanych przez izbę pip?

2. dlaczego w REGULAMINIE UDZIELANIA POMOCY W ZAKRESIE ROZWIJANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH oraz w umowie o uczestnictwo w kursie opublikowanych w biuletynie izby w marcu 2012 roku nie ma ani słowa o konieczności odprowadzania podatku dochodowego?

3. dlaczego dopiero teraz w informacjach dotyczących kształcenia podyplomowego oraz refundacji tych kosztów izba zamieszcza komunikat:

"Po zakończonym roku, w którym pielęgniarka/ położna bierze udział w kursie, OIPIP w Katowicach zobowiązana jest do wystawienia informacji podatkowej PIT 8C"?

4. dlaczego władze izby pip nie wystawiały dotychczas informacji PIT 8C, które jest ustawowym obowiązkiem od lat?

5. dlaczego przy rekutacji na przedmiotowe szkolenia nie podawano informacji o konieczności odprowadzenia podatku dochodowego, kiedy podatku mogą być niemałe! Szkolenie o "wartości pieniężnej" np. 1 000 zł to do zapłacenia 180 zł podatku. Szkolenie o wartości np. 5 000 zł to do zapłaty .... 900 zł podatku!

.

Cdn ... - dalsze informacje w sprawie oraz czy izba pip potrafi zadbać o interesy naszej grupy zawodowej? Np. minister finansów zwolnił z podatku dochodowego wartość nieodpłatnych świadczeń osiągniętych przez ..... pielęgniarki uczestniczące w bezpłatnych szkoleniach z opieki paliatywnej i hospicyjnej! Można? Można!

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz komentarze na facebooku

 

 


 

PIT 8C – WAŻNE INFORMACJE

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Sprawa podatku od szkoleń organizowanych przez OIPIP od kilku miesięcy wszystkim nam spędza sen z powiek. Myślę, ze mogę już powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze. Aktualnie zaskarżamy decyzję Dyrektora Izby Skarbowej o konieczności wystawienia przez OIPIP w Katowicach informacji podatkowej PIT 8C, a co za tym idzie konieczności odprowadzenia przez pielęgniarki i położne podatku dochodowego od udziału w kursach organizowanych przez samorząd zawodowy. Mimo, iż decyzja będzie przedmiotem sprawy sądowej, nie zwalnia to Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z obowiązku wystawienia informacji PIT 8C. Jeśli sprawę wygramy, mocą złożonych korekt, wszystkie środki wpłacone, zostaną podatnikom - pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym zwrócone.

Sprawą udało mi się zainteresować również posłów, co wiąże się z tym, iż nie pozostanie ona bez odpowiedzi. Zostało złożone zapytanie do Ministra Finansów o wyjaśnienie sprawy podwójnego opodatkowania naszych wynagrodzeń i kursów organizowanych przez samorząd zawodowy. Dodatkowo sprawa została podjęta na posiedzeniu Komisji Zdrowia w Sejmie. Ponadto kilku posłów już przejęło sprawę, celem złożenia przygotowanych przez nas materiałów w formie interpelacji poselskiej z pozostałymi argumentami. Wszystkie przesłanki przemawiają za tym, iż nie powinno się podatku dodatkowego odprowadzać. Ale sprawa nie jest łatwa, wymaga od nas bardzo dobrego, rzetelnego przygotowania oraz cierpliwości, bo można ją prowadzić tylko zgodnie z ustalonymi procedurami, wymagającymi czasu. Będziemy walczyć o zwolnienie pielęgniarek i położnych z konieczności płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za udział w kursach, których organizacja odbywa się tylko dlatego, że członkowie samorządu płacą składki.

Pytają Państwo dlaczego mają płacić podatek? A ja wyjaśniam wszystkim po kolei, właśnie dlaczego podatku nie powinniśmy płacić.

Każda pielęgniarka, pielęgniarz i położna mocą Ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych obowiązkowo przynależy do samorządu zawodowego. Przynależność obowiązkowa prawnie ustalona, poparta została wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. W ramach obowiązku ustawowego każdy członek samorządu odprowadza składki, w kwocie ustalonej przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Tym samym pielęgniarki i położne, w myśl przepisów prawnych oraz za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego potwierdzającego przynależność obowiązkową do samorządu, są zmuszone odprowadzać składki, których wysokość wyliczana jest z opodatkowanego wynagrodzenia zasadniczego. Z tych środków organizowane są dla pielęgniarek i położnych kursy prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego. W efekcie od ukończenia tych kursów uzależnione jest zatrudnienie pielęgniarek i położnych na danym stanowisku, od ukończenia kursów zależy również możliwość wykonywania poszczególnych czynności.

Do organizacji takich kursów zobowiązany jest mocą Ustawy samorząd zawodowy. Stąd też Okręgowa Izba organizuje je ze środków pozyskanych właśnie ze składek członkowskich. Większość Izb pobiera od swoich członków dodatkowe pieniądze na ich organizację.

Udział w kształceniu podyplomowym jest naszym obowiązkiem wynikającym ze wskazanych polskich przepisów prawnych. Łączy się również z wymogami Unii Europejskiej wskazującej na konieczność respektowania przepisów w zakresie kształcenia ustawicznego. Pragnę jednak zwrócić uwagę na to, że interpretacja przepisów prawa, która zmusza podatnika do odprowadzenia podatku z już opodatkowanego wynagrodzenia jest wysoko dla nas krzywdząca. Od ukończonych kursów zależy jednak nie tylko przyszłość pielęgniarki czy położnej, ale wszystkich placówek sektora ochrony zdrowia, których kontraktowanie świadczeń medycznych jest uzależnione od zatrudnianych pielęgniarek i położnych z odpowiednim wykształceniem i ukończonymi kursami. Przez wszystkie lata przeznaczając składki członkowskie na kształcenie pielęgniarek i położnych odciążaliśmy w ten sposób przychodnie, szpitale i wszystkie placówki zatrudniające pielęgniarki i położne. Tak naprawdę, gdyby nie wysokie wymagania dotyczące konieczności ukończenia wielu kursów – nasi członkowie mogliby poświęcać czas np. na inną pracę, za którą polepszyłyby swój byt i od której odprowadzałyby należny podatek. Ale my w wolnym od pracy czasie, w weekendy i w czasie urlopów, podnosimy swoje kwalifikacje. Niejednokrotnie cierpią na tym rodziny, dzieci. A teraz, kiedy już się wykształciliśmy zostajemy za to ukarani. Tak, ukarani, bo tak to właśnie czujemy. Aktualnie rozpropagowujemy informacje wszędzie tam, gdzie tylko istnieje szansa na zainteresowanie sprawą. Wnosimy o wprowadzenie zmian w zakresie przepisów prawnych i doprowadzenie do zwolnienia członków samorządów z ponoszenia kosztów podatku dochodowego od osób fizycznych za udział w kursach pochodzących ze składek członkowskich.

Padają pytania, dlaczego samorząd nie może zapłacić? Niestety, gdyby tylko istniała taka możliwość, na pewno Izba zapłaciłaby podatek. Ale w myśl aktualnych przepisów prawnych nie może. Nie dlatego, że nie chce, tylko, że nie ma takiej możliwości.

Każdą sprawę, którą wykonywaliśmy w dalszym ciągu będziemy wykonywać najrzetelniej, jak tylko można. Wierzę, że przy wspólnej walce nam się to uda.

Z poważaniem
Mariola Bartusek

.

Ponad STO TYSIĘCY osób odwiedziło Portal Pielęgniarek i Położnych w 2014 roku.

.

Zobacz także:

Polskie pielęgniarstwo na dnie - Anno Domini 2014. PIELĘGNIARSTWO SPROWADZONE DO POZIOMU "FABRYKI GWOŹDZI"!!!

.

.