Firma szkoleniowa, organizator "BOMBOWEGO" szkolenia: jak dyscyplinować pielęgniarki?, "przeprasza pielęgniarki i położne Rzeczypospolitej Polskiej".

Pielęgniarstwo 2014.

.................................................

.

OŚWIADCZENIE

.

Forum Media Polska Sp. z o.o. (Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.) niniejszym przeprasza pielęgniarki i położne Rzeczypospolitej Polskiej za rozpowszechnienie oferty „Jak motywować i dyscyplinować pielęgniarki i położne? Warsztaty i konsultacje dla osób zarządzających personelem medycznym i lekarzy”, zawierającej nieprawdziwe informacje jakoby pielęgniarki i położne, poprzez nierzetelne wykonywanie swoich obowiązków, naruszyły przepisy ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz zasady etyki zawodowej.

 


 

Osobiście uważam jako osoba wykonujaca zawód pielęgniarza, że powyższe oświadczenie nie jest satysfakcjonujące, zwłaszacza w kontekście zaproponowanych miedzy innymi takich zagadnień szkolenia jak:

  • "Wypracowany zestaw 15 argumentów dyscyplinujących pielęgniarki, które unikają pracy, popełniają błędy  i obcesowo traktują chorych,
  • Wskażemy jak wychwycić i ukrócić proceder, gdy pielęgniarki unikają pracy, zrzucają swoje obowiązki i odpowiedzialność na praktykantów i młodsze koleżanki,
  • Wiecznie niezadowolona i demotywująca współpracowników pielęgniarka - wskażemy po jakie środki prawne i dyscyplinarne możesz sięgnąć zanim stracisz kontrolę nad całym  zespołem."

Natomiast w całej sprawie należy mieć także na uwadze zapis w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej:

"Pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–5 i art. 5 ust. 1 pkt 1–9, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)."

Osobiście zamierzam skorzystać z uprawnień wynikających z powyższego zapisu, gdyże przyznanie przez organizatora szkolenia, że "nieprawdziwe informacje jakoby pielęgniarki i położne, poprzez nierzetelne wykonywanie swoich obowiązków, naruszyły przepisy ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz zasady etyki zawodowej", nie oddaje istoty całej sprawy. Natomiast organizator szkolenia w oświadczeniu nie odnosi sie do zasad etyki, członka Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Myślę, że dobrym rozwiązaniem w powyższej sytuacji będzie skorzystanie przez pielęgniarki i położne z instytucji pozwu zbiorowego.

Skoordynuję te działania. Info na Portalu wkrótce.

pielęgniarz Mariusz Mielcarek

 


.

Zobacz także:

Aktualności według działów - Szkolenie: jak dyscyplinować pielęgniarki? [Czytano ponad 10 000 razy, 99 KOMENTARZY!]

.