W sprawie propozycji wypisywania recept przez pielęgniarki swoją opinię przedstawia Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Polskie ministerstwo zdrowia dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

.........................................................................

Propozycja ministerstwa zdrowia w zakresie przyznania pielęgniarkom i położnym kompetencji do "ordynowania leków i do wystawiania na nie recepty" zdominowała w ostatnich dniach dyskusje na Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Szczegółowe informacje znajdziesz w aktualnościach w dziale:

Zapowiedź ministra zdrowia: pielęgniarki wypiszą recepty [Czytano ponad 16 000 razy, ponad 400 KOMENTARZY!]

.

Poniżej publikujemy opinię w przedmiotowej sprawie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

 

W nawiązaniu do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, znak sprawy MZ-PP-0214-10208-2/TB/14 Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki przedstawia swoją opinię.

Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek o możliwość ordynowania środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych jest istotnym krokiem w osiągnięciu samodzielności zawodowej.

Podobnie jest z możliwością samodzielnego zlecenia badań laboratoryjnych. Należy jednak przypomnieć fakt, że dotychczas pielęgniarka z tytułem specjalisty miała uprawnienia do kierowania na badania diagnostyczne i laboratoryjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. W sprawie rodzaju i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. Z dnia 14 listopada 2007r).
Według §1 pkt. 2 lit. c, d,  pielęgniarka jest uprawniona do:
c) kierowania na badania diagnostyczne lub pobierania materiałów do badań diagnostycznych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,
d) kierowanie na badania lub pobieranie materiałów do badań bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymaz z nosa, gardła i narządów płciowych i inne wydzieliny), pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Przez cały okres obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia pielęgniarki nie mogą jednak realizować tych świadczeń, ponieważ numer prawa wykonywania zawodu nie jest rozpoznawalny w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia, ani systemach szpitalnych. Przepis ten pozostaje jak dotąd martwy. Tak więc wprowadzenie w życie takiego zapisu musi być poprzedzone zmianami w systemie identyfikacji świadczeniodawców.

Uregulowania wymagają także kompetencje pielęgniarek nie posiadających tytułu magistra lub licencjata a posiadają specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Należałoby stworzyć dla nich możliwość rozszerzenia kompetencji tak, aby po ukończeniu dodatkowego szkolenia i złożeniu egzaminu uzyskały podobne uprawnienia.

Rozszerzenie kompetencji pielęgniarki o możliwość wystawiania recept, powinno spowodować także zmiany w ustawie o prawie farmaceutycznym tak, aby pielęgniarka mogła korzystać z pełnych informacji o środkach farmaceutycznych oferowanych przez producentów i dystrybutorów.

Warszawa, 22 kwietnia 2014 roku


                                                              Prezes PTPAiIO
                                                       Paweł Witt

.

Zobacz także:

Najpierw UE dyskrymiowała pielęgniarki absolwentki Liceum Medycznego. Po 10 latach naprawiła swój błąd! Teraz polskie ministerstwo zdrowa chce przyznać kompetencje do samodzielnego ordynowania leków i wystawiana recept tylko magistrom, natomiast osobom z tytułem licencjata do wystawiana recept na zlecenie lekarza. Tylko ta grupa pielęgniarek będzie miała kompetencje do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne i laboratoryjne. NA TO NIE MOŻE BYĆ ZGODY!

.