"Przychodzi baba do lekarza". Po receptę. A pielęgniarki .... dziwolągi. Po Liceum Medycznym. Po Studium Medycznym.

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

..............................................................

W dniu 9 kwietnia 2014 roku pisałem na Portalu:

Po wstępnej analizie zapisów powyższego projektu (w sprawie recept pielęgniarek i położnych) jedno jest pewne: NIE MA ZGODY, na dzielenie pielęgniarek i położnych na "lepsze" i "gorsze". To próba dyskryminacji połowy czynnych zawodowo polskich pielęgniarek i położnych!

Ministerstwo zdrowia wraz departamentem pielęgniarek i położnych poszło na łatwiznę. Dlaczego uznano, że jedynym kryterium przyznania przedmiotowych kompetencji (kontrowersyjnych) jest posiadanie tytułu magistra lub licencjata? Dlaczego nie tytuł zawodowy pielęgniarki lub położnej? Co z osobami posiadającymi tytuł specjalisty?

Zadziałało lobby szkolnictwa wyższego oraz organizatorów szkoleń dla pielęgniarek i położnych (kurs specjalistyczny)?

Czy samodzielne skierowanie pacjenta przez pielęgniarkę, położną na badanie ogólne moczu, poziomu glukozy we krwi wymaga tytułu magistra, licencjata?

Zobacz komentarze na facebooku

.


 

Jest rok 2023.

Do przychodni przychodzi pacjentka przewlekle chora. Jest pacjentką tutejszej poradni lekarza rodzinnego. Zwraca się z prośbą do pielęgniarki o wypisanie kolejnej recepty na środek przeciwbólowy - Tramadol. Lek został przypisany przez lekarza rodzinnego. Poprzednio receptę wypisywała jej pielęgniarka Gertruda Magisterska.

Niestety pielęgniarka, do której prośbę swoją skierowała pacjentka to Zdzisława Licealna. Pielęgniarka stwierdza, że nie może wypisać recepty, gdyż jest pielęgniarką po Liceum Medycznym, a takie pielęgniarki nie mają prawa wypisać recepty. Mimo, że pani Licealna to pielęgniarka z ponad 20 letnim stażem pracy.

Wobec powyższego pacjentka mówi: może receptę wypisze mi pani Marzena? Tym razem także się okazuje, że pielęgniarka  Marzena Studium nie ma uprawnień do wypisania recepty. Pani Marzena posiada ponad 10 letni staż pracy w zawodzie, ale jest absolwentką Studium Medycznego. Uprawnień do wypisania recepty także nie posiada, mimo faktu posiadania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Podczas rozmowy pacjentki z pielęgniarką Marzeną i Zdzisławą pojawiła się pielęgniarka Gertruda Magisterska. Jak to dobrze. Pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa posiadająca 2 miesięczny staż pracy zawodowej doprowadziła do rozwiązania tej jakże kryzysowej sytuacji!

Pakiet kolejkowy ministra zdrowia zadziałał ......

.


.

Dla zobrazowania poziomu merytorycznego zaproponowanych przez ministerstwo zdrowia rozwiązań w zakresie wypisywania recept przez pielęgniarki i położne, poniżej prezentuję wyciąg z konsultacji publicznych w kontekście interesującej nas problematyki. Pod konkretnymi uwagami zamieszczam w oryginalnym brzmieniu odniesienie się do przedmiotowej uwagi przez ministerstwo zdrowia.

Uwaga nr 1

Kwestionowanie konieczności posiadania przez pielęgniarki i położne wykształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, jako jedynego kryterium przyznawania nowych uprawnień i obowiązków pielęgniarkom i położnym, pod warunkiem ukończenia przez nie kursu specjalistycznego; konieczność rozszerzenia grupy pielęgniarek i położnych, korzystających z nowych uprawnień o wszystkie pielęgniarki i położne (posiadające wykształcenie średnie), które posiadają prawo wykonywania zawodu – jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Odniesienie się do uwagi przez ministra zdrowia:

"Uwaga powyższa nie została uwzględniona, ponieważ stoi w sprzeczności z generalnymi założeniami zmian zaproponowanych w projekcie ustawy".

Uwaga nr 2

Konieczność posiadania przez pielęgniarki i położne wykształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, jako jedynego kryterium przyznawania nowych uprawnień i obowiązków pielęgniarkom i położnym, pod warunkiem ukończenia przez nie kursu specjalistycznego; konieczność rozszerzenia grupy pielęgniarek i położnych, korzystających z nowych uprawnień o wszystkie pielęgniarki i położne (posiadające wykształcenie średnie), które posiadają prawo wykonywania zawodu – jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Odniesienie się do uwagi przez ministra zdrowia:

"Uwaga powyższa nie została uwzględniona, ponieważ stoi w sprzeczności z generalnymi założeniami zmian zaproponowanych w projekcie ustawy."

Uwaga nr 3

Rozszerzenia uprawnień wynikających z projektowanej ustawy na wszystkie grupy pielęgniarek i położnych, bez względu na stopień posiadanego wykształcenia, -pominięcia w projekcie ustawy regulacji dotyczącej objęcia grypy pielęgniarek i położnych posiadających tytuł zawodowy specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa albo w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł licencjata, magistra w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Odniesienie się do uwagi przez ministra zdrowia:

"W przyszłości planuje się zmianę przepisów w zakresie włączenia pielęgniarek i położnych z tytułem specjalisty. Nie planuje się włączenia pielęgniarek i położnych posiadających tytuł licencjata lub magistra w innej dziedzinie mającej zastosowania w ochronie zdrowia."

Uwaga nr 4

Konieczności wdrożenia trzystopniowego poziomu kompetencji pielęgniarskich analogicznie, jak w Wielkiej Brytanii.

Odniesienie się do uwagi przez ministra zdrowia:

"Uwaga nieuwzględniona, ponieważ planowanym pakietem zmian inicjujemy zmiany w przyszłości dotyczące rozszerzenia proponowanych zmian dla szerszej grupy pielęgniarek".

Uwaga nr 5

Kwestionowanie konieczności posiadania przez pielęgniarki i położne wykształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, jako jedynego kryterium przyznawania nowych uprawnień i obowiązków pielęgniarkom i położnym, pod warunkiem ukończenia przez nie kursu specjalistycznego

Odniesienie się do uwagi przez ministra zdrowia:

"Uwaga nieuwzględniona, ponieważ w przyszłości przewiduje się zmiany w tym zakresie."

 

Zobacz komentarze na facebooku

 

Kwestia finansów w kontekście "recept pielęgniarek i położnych". Jak sprawę postrzega ministerstwo zdrowia?

 

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Zobacz propozycję wykazu leków, na które będzie miała prawo wystawić receptę pielęgniarka i położna.

Aktualności według działów - Zapowiedź ministra zdrowia - pielęgniarka wypisze recepty [Ponad 550 KOMENTARZY!!!]

.