Maleje zainteresowanie pielęgniarek i położnych dofinansowanymi studiami pomostowymi. Kilka uczelni wyższych nie uruchomiło przedmiotowych studiów z powodu braku zainteresowanych osób.

Dofinansowane studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

.........................................

W odpowiedzi na oświadczenie senatorskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że spośród 64 uczelni, które w roku akademickim 2013/2014 zakwalifikowanych do prowadzenia dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych "kilka uczelni" odstąpiło od podpisania umowy wykonawczej z powodu "braku osób zainteresowanych podjęciem nauki na przedmiotowych studiach". W opinii ministerstwa zdrowia tef fakt świadczy o tym, że większość pielęgniarek i położnych, które planowały uzupełnić poziom wykształcenia do poziomu studiów pierwszego stopnia skorzystało już z szansy dofinansowania. Ministerstwo dodaje, że w nowej perspektywie finansowej w latach 2014 - 2020 nie przewiduje się kontynuacji finansowania przedmiotowych studiów z środków UE.

.

Zobacz także:

Ile polskich pielęgniarek i położnych skorzystało z projektu UE, który dofinansowuje studia pomostowe? Ile osób przerwało studia? Ile osób obecnie jest w trakcie tych studiów. Ilu absolwentów dofinansowanych studiów pomostowych poszło na magisterkę?

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe pielęgniarek i położnych