Zobacz przykład na poziom skuteczności działań izby i związku pip w kontekście elementarnej kwestii dotyczącej naszej grupy zawodowej.

Działalność izby i związku pip.

 

 

ANKIETA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Portal Pielęgniarek i Położnych zamieścił na Facebooku ankietę. 

Jedno pytanie!

 

Jak oceniasz działalność izby i związku pip?

 

Odpowiedziało dotąd ponad 800 osób!

Wyraź swoją opinię!!!

 

Wejdź i zagłosuj ...    Wejdź i zagłosuj ...    Wejdź i zagłosuj ...

 

 


 

 

Zobacz poniższy przykład na poziom skuteczności

działań izby i związku pip

w kontekście elementarnej kwestii

dotyczącej naszej grupy zawodowej

 

 

26 września 2013 r.

 

 

1 kwietnia 2014 r.

 

          Spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 z kierownictwem resortu zdrowia


1 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z kierownictwem resortu. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Naczelnej Rady Grażyna Rogala-Pawelczyk, wiceprezes Teresa Kuziara i sekretarz Joanna Walewander oraz minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, podsekretarz stanu Cezary Rzemek i podsekretarz stanu Aleksander Sopliński. 
Rozmowy dotyczyły skutków wejścia w życie rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Ustalono, że zostanie powołany zespół, który przeanalizuje dane dotyczące praktycznej realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami przez podmioty lecznicze posiadające w swojej strukturze łóżka szpitalne. W skład zespołu wejdą przedstawiciele samorządu pielęgniarek i położnych oraz resortu zdrowia.

 

6 marca 2015 r.

 

 

 

wybrał Mariusz Mielcarek