Jaka jest (od lat) taktyka ministra zdrowia? Powołuje ... zespoły! Zobacz, jakie są tego fantastyczne efekty.

Działalność izby i związku pip.

 

Ministerstwo zdrowia pod koniec lutego 2015 roku informuje:

"W odniesieniu do drugiego pytania, dotyczącego wdrażania propozycji rozwiązań wypracowanych w ramach prac merytorycznych Zespołów powołanych przez Ministra Zdrowia, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia zostały podjęte już działania legislacyjne w zakresie wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038, z późn zm.). W tym celu, zgodnie z procedurą legislacyjną obowiązującą w Ministerstwie Zdrowia, został przygotowany projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, w którym zostały przedstawione propozycje wypracowane przez Zespół do spraw analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz. Urzęd. Min. Zdrow. z 2012 r. poz.12 i 32). Informuję, że w najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje co do kierunków dalszych działań w tym zakresie".

 

Super! Minister zdrowia powołuje "Zespół" zarządzeniem z dnia 2 kwietnia 2012 roku. W dniu 27 lutego 2015 roku (już po trzech latach) ministerstwo zdrowia informuje, że "w najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje co do kierunków dalszych działań w tym zakresie". 

Po trzech latach od dnia powołania "Zespołu" taka optymistyczna wiadomość!

Teraz wiem jak ważne jest pielęgniarstwo dla Pana ministra i Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Nie mogę się doczekać "decyzji co do kierunków dalszych działań".

Mimo wszystko myślę sobie, że pośpiech jest złym doradcą i lepiej powołać "Nowy Zespół". Przecież  "co nagle to po diable".     

Panie Ministrze! Prosimy więcej takich "Zespołów"! 

 

pielęgniarz Mariusz Mielcarek