Duda odwiedza pielęgniarki o 2 w nocy w podmiocie leczniczym czy przytułku? Zobacz wyniki kontroli NIK w tym szpitalu ... pielęgniarki w tym samym czasie wykonują świadczenia w izbie przyjęć i w ramach NiŚOZ.

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

W protokole kontroli NIK tego podmiotu czytamy:

„... pielęgniarki w systemie dwuzmianowym 12 godzinnym. Zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. W ramach Izby Przyjęć zmiana dzienna w godz. 8.00-20.00 (...) zmiana nocna w godz. 20.00-8.00 - dyżur pełnią 2 pielęgniarki.

Obowiązki pielęgniarskie w ramach NiŚOZ w godzinach 18-20 wykonuje jedna z dwóch pielęgniarek pełniących dyżur w Izbie Przyjęć.

Pomieszczenia NiŚOZ znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Izby Przyjęć. Od godz. 20 - 8.00 dyżur pełni pielęgniarka NiŚOZ"

Umowy o pracę 2 pielęgniarkami zatrudnionymi w SP ZOZ, świadczącymi usługi w zakresie NiŚOZ, jak również zakresy obowiązków pielęgniarek nie obejmowały zakresu NiŚOZ.

W wyjaśnieniu do powyższego Dyrektor SP ZOZ stwierdził:
„Zakres pracy i obowiązków pielęgniarek również w ramach NiŚOZ nie różnią się od zakresu pracy pielęgniarek zatrudnionych w SP ZOZ." 

 

W kontekście powyższego zapisu, ukazującego politykę kadrową wobec osób wykonujących świadczenia pielęgniarskie, warto zacytować jeszcze jeden akapit z protokołu kontroli:

"SP ZOZ zawarł z dwoma lekarzami umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach NiŚOZ z nakładającym się czasem dyżurów NiŚOZ oraz innych usług medycznych udzielanych w SP ZOZ."

 

Pytanie od redakcji Portalu: gdzie jest związek i izba pip?

 

Zobacz 5 komentarzy na facebooku

 

Mariusz Mielcarek 

 

 

 

Zobacz więcej ....