Ile pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalach wykonuje zawód w ramach umowy o pracę, a ile w ramach umowy cywilnoprawnej?

Pielęgniarstwo 2015.

 

Ministerstwo zdrowia informuje, że "według danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 2013 roku 189 014 pielęgniarek realizowało świadczenia gwarantowane, w tym 12 001 w ramach umów cywilnoprawnych w szpitalach ogólnych oraz 6 447 w podstawowej opiece zdrowotnej. W przypadku położnych na 22 473 - 744 realizowało świadczenia w ramach umów cywilnoprawnych w szpitalach ogólnych oraz 1 899 w podstawowej opiece zdrowotnej."

Czyli w 2013 roku 6,5% pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach, wykonywało zawód w ramach umów cywilnoprawnych. W przypadku położnych było to 3,3%.

Mariusz Mielcarek