Władze izby i związku pip nadal spotykają się na kawie w ministerstwie zdrowia. Czas leci. My nadal bez podwyżek. Czy ktoś z władz związku i izby pip jest w stanie powiedzieć: do tego dnia i tej godziny mają być konkretne propozycje podwyżek. Jeśli nie będą to od następnego dnia strajk. GENERALNY!

Działalność związku i izby pip.

 

 

Spotkanie kierownictwa MZ

z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych

 

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się dziś kolejne spotkanie poświęcone problemom zawodowym pielęgniarek i położnych. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, prezes NFZ, prezes AOTMiT oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Cezary Cieślukowski.

Podczas spotkania omówiono propozycje zmian systemowych przedstawionych OZZPiP i NRPiP. Proponowane rozwiązania wzmacniają rolę pielęgniarek i położnych w ochronie zdrowia i pozwalają zrealizować postulaty tych środowisk. Obecnie Ministerstwo czeka na pisemne uwagi strony społecznej do zaproponowanych zmian i mechanizmów finansowania.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na 7 lipca.

Powyższy komunikat zamieszczono na stronie ministerstwa zdrowia

 


 

Dalszy ciąg rozmów o warunkach pracy i płacy

w Ministerstwie Zdrowia

 

W dniu 30 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli OZZPiP z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.  Związek reprezentowali:

– Lucyna Dargiewicz, Przewodnicząca OZZPiP

– Longina Kaczmarska, Wiceprzewodnicząca OZZPiP

– Janina Zaraś, Członek Prezydium

– Zofia Czyż, Członek Zarządu Krajowego

– radca prawny Grzegorz Wróbel, prawnik Zarządu Krajowego.

W rozmowach uczestniczyli także: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych (NRPiP).

Głównym tematem spotkania była analiza zapisów projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Powyższy komunikat zamieszczono na stronie związku pip

Strona władz izby pip milczy ...