To ONI jeszcze z NIMI rozmawiają? Ministerstwo informuje o kolejnych negocjacjach z władzami izby i związków pip w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Działalność związku i izby pip.

 


11 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Cieślukowskiego z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP) oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) dotyczące wzrostu finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W trakcie spotkania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska dotyczące prowadzonych negocjacji w zakresie wysokości dodatkowych środków na świadczenia  opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w okresie od września 2015 roku do końca 2017 roku.

Przedstawiciele OZZPiP zadeklarowali, że w przypadku niepodpisania porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ a stroną związkową nie będą sprzeciwiać się planom Ministerstwa w zakresie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie świadczeń realizowanych przez pielęgniarki i położne.

Strona związkowa poinformowała również, że przedstawiciele związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających u świadczeniodawcy będą brali udział w uzgadnianiu porozumienia dotyczącego sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Natomiast NRPiP stwierdziła, że nie jest przeciwna opiniowaniu w zakresie sposobu podziału tych środków przez przedstawiciela samorządu upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych, w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe, ale nie wie jakie decyzję będą podejmowały poszczególne okręgowe rady.

Uzgodniono, że w ramach konsultacji społecznych OZZPiP prześle do końca bieżącego tygodnia uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Kolejne rozmowy zaplanowano na 18 sierpnia br.

Powyższy komunikat z dnia 12 sierpnia 2015 roku pochodzi ze strony ministerstwa zdrowia, na stronie izby i związków pip cisza o wczorajszych "negocjacjach" - 12.08.2015 godz. 19.43 Mariusz Mielcarek