Mamy dobrą informację dla pielęgniarek i położnych, które dostały się na dofinansowaną specjalizację poza limitem!

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2015.

 

Ministerstwo zdrowia zapisało w specyfikacji przetargowej na wyłonienie organizatorów dofinansowanych specjalizacji następujący warunek:

 

"UWAGA: Organizator Szkolenia nie może pobierać od osób zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji,  poza limitem miejsc dofinansowanych, opłat wyższych niż cena miejsca szkoleniowego podana w ofercie."

 

Wobec powyższego, jeżeli w ofercie na prowadzenie dofinansowanej specjalizacji dla pielęgniarek i położnych organizator podał kwotę 2 000 zł, to nie może poza limitem (25 osób) przyjmować osoby na specjalizację i wymagać od nich np. 6 000 zł. Ma to być w przedmiotowym przypadku kwota nie wyższa niż 2 000 zł. 

Bardzo dobre posunięcie ministerstwa. Brawo!

Może osoby, które dostały się na specjalizację poza limitem napiszą w komentarzu jak to nowe rozwiązanie wprowadzone od roku 2015 wygląda w praktyce? Może organizatorzy w tej sytuacji w ogóle nie mają miejsc "poza limitem"?

Sprawdź jakie ceny zaoferowali w przetargu organizatorzy, którzy poprowadzą dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Ze specyfikacji przetargowej wybrał:

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Dofinansowane specjalizacje 2015 - zobacz informator redakcji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, nakład 90 tysięcy egzemplarzy.