(4) Polskie pielęgniarstwo. Dyrektor szpitala na Zarządzie Powiatu podaje wynagrodzenia według grup zawodowych. Ciekawe ...

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

Zobacz także: Pielęgniarstwo sprowadzone do poziomu "fabryki gwoździ"!

(1) Polskie pielęgniarstwo. Łączenie funkcji Naczelnej Pielęgniarki Szpitala z funkcją pielęgniarki koordynującej oddziału wewnętrznego oraz funkcji pielęgniarki koordynującej z funkcją pielęgniarki epidemiologicznej.

(2) Polskie pielęgniarstwo. Kontrola w szpitalu wykazała, że pielęgniarki operacyjne przesuwane są na dyżurach nocnych oraz w dni wolne do pracy na oddział chirurgii, z oddziału wewnętrznego na izbę przyjęć oraz z oddziału chirurgii na wewnętrzny lub dziecięcy.

(3) Polskie pielęgniarstwo. Tak, to jest perełka! Kontrola wykazała, że pielęgniarki .... A wniosek z kontroli: "ocena pozytywna z nieprawidłowościami"!

 

 

Wyciąg z protokołu Zarządu Powiatu:

Starosta zwrócił się o podanie średniego wynagrodzenia pielęgniarek.

Pan Dyrektor SPZOZ – podał, że bazując na danych z I kwartału 2014 r. średnie wynagrodzenie:

- pielęgniarek wynosiło 3.078 zł (w tym pielęgniarki z tytułem magistra, licencjata, specjalisty oraz pielęgniarki oddziałowe),
- położnych – 2.708 zł,
- ratowników medycznych – 3.270- zł,
- techników medycznych – 2.652 zł,
- pozostałego średniego personelu medycznego 2.017 zł,
- niższego personelu w działalności podstawowej – 1.977 zł,
- personelu medycznego z wyższym wyksztalceniem – 3.498 zł,
- lekarzy na etacie bez dyżurów – 5.081 zł (z dyżurami – 10.546 zł),
- administracji 3.327 zł,
- pracowników technicznych, gospodarczych i obsługi – 1.917 zł.

Z protokołu Zarządu Powiatu wybrał:

Mariusz Mielcarek

 

*kliknij w zdjęcie, po więcej informacji!