WYMOWNE! 12 tysięcy pielęgniarek i położnych było 300 metrów od Belwederu. Duda już nie potrzebował zdjęcia z osobami w czepkach? Może "eleganckie kobiety" powinna chociaż odwiedzić Pierwsza Dama?

Pielęgniarstwo 2015.

 

Zobacz także:

6 sierpnia 2015 roku - Dziś Prezydentem RP zostaje człowiek, który powiedział o pielęgniarkach "to eleganckie kobiety". NIC DOBREGO TO NIE WRÓŻY! Czy powiedziałby tak o lekarkach?

 


 

 

 

 

 

Cóż robił prezydent w dniu 10 września?

Przebywał z wizytą na Podlasiu

Ale zapewne "monitorował sytuację", jak to się określa w poniższym komunikacie.

Mariusz Mielcarek

 


 

 

 

                                *zobacz więcej na gazeta.pielegniarki.info.pl

 

NOTATKA ZE SPOTKANIA PODSEKRETARZA STANU W KANCELARII PREZYDENTA RP WOJCIECHA KOLARSKIEGO Z PRZEDSTAWICIELAMI OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH ORAZ NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH


W dniu 31 sierpnia br. w siedzibie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej minister Wojciech Kolarski spotkał się z delegacjami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie odbyło się w ramach działań Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP.
Reprezentanci obu organizacji przedstawili aktualną sytuację środowiska i wysunęli postulat rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej. Przedstawiciele OZZPiP zaprezentowali stan negocjacji, które od kilku miesięcy są prowadzone z Ministerstwem Zdrowia w celu poprawy warunków pracy i płacy największej grupy zawodowej w naszym kraju, jaką są pielęgniarki i położne. Władze NRPiP przedstawiły efekty kampanii społecznej pn. „Ostatni dyżur", a także przekazały aktualny raport o stanie pielęgniarstwa w Polsce.
Minister Wojciech Kolarski podkreślił, iż przekaże Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Andrzejowi Dudzie informację o stanie negocjacji środowiska pielęgniarsko-położniczego z resortem zdrowia. Zapewnił również, że w poczuciu troski o bezpieczeństwo pacjentów zagwarantowane w artykule 68 Konstytucji RP, Kancelaria Prezydenta RP
będzie monitorować sytuację i zwróci się do organów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w naszym kraju o informację o stanie zabezpieczenia opieki pielęgniarsko-położniczej i planach na następne lata.

Powyższa notatka z dnia 1 września 2015 roku została opublikowana przez Kancelarię Prezydenta - Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych