W co gra i z kim prezes naczelnej izby pip?

Działalność izby pip.

 

 

                                               *kliknij po więcej informacji

 

 

1 września 2015 roku - Minister zdrowia: dziękujemy władzom izby pip za zajęcie stanowiska w sprawie podwyżek dla pielęgniarek, które "przyjmujemy jako wyraz akceptacji dla działań podejmowanych przez resort zdrowia".

 


 

 

 

Apel nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Słupsku z dnia 8 września 2015 r.


w sprawie zajęcia przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych stanowiska w sprawie działań Prezesa NRPiP naruszających Porozumienie między Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz wykraczaniem przez Prezesa poza delegację udzieloną przez NRPiP w zakresie porozumień z Ministerstwem Zdrowia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku z ogromnym zaniepokojeniem obserwuje działania podejmowane przez Prezesa NRPiP Grażynę Rogalę – Pawelczyk. Stoją one w sprzeczności z wolą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyrażoną w Porozumieniu z dnia 21 stycznia 2015r.


Powyższe Porozumienie ma na celu zacieśnienie współpracy ze stroną związkową oraz danie jasnego sygnału środowisku, iż dwie największe organizacje zrzeszające pielęgniarki i położne odrzucają wcześniejsze zaszłości i łączą „siły” w celu zwiększenia nacisku na stronę rządową.

Współdziałanie NRPiP oraz OZZPiP przyniosło wymierne efekt w postaci podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia rozmów ze środowiskiem pielęgniarek i położnych. Solidarność NRPiP oraz OZZPiP były dla strony rządowej dużym zaskoczeniem i stawiało MZ w trudnej sytuacji. Mimo niesatysfakcjonujących propozycji w kwestiach płacowych jednolitość stanowisk obu organizacji dawała przewagę stronie społecznej.

Niezrozumiałym, więc było działanie Prezesa NRPiP Grażyny Rogali – Pawelczyk i przedstawienie własnych (niezaakceptowanych przez NRPiP oraz przez OZZPiP) propozycji płacowych (z załączeniu Notatka ze spotkania Kierownictwa MZ, NFZ z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 18 sierpnia 2015 r.).

W jakim świetle stawia Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych działanie jej Prezesa? Jak jesteśmy postrzegani przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – naszego partnera, z którym podpisaliśmy Porozumienie o wspólnym działaniu? Jak odbiera nas ogół środowiska pielęgniarek i położnych?

Na te pytania musimy odpowiedzieć sami i dać im wyraz na posiedzeniu NRPiP odbywającym się w dniach 29-30 września.

W związku z powyższym Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku zwraca się do członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o przyjęcie stanowiska i jasnego zadeklarowania, czy popierają działania Prezesa czy też je negują i uważają za samowolne i szkodliwe dla środowiska oraz wizerunku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Adresaci:
• członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Do wiadomości:


• Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
• Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych
• Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej


Załącznik:

Notatka ze spotkania Kierownictwa MZ, NFZ z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 18 sierpnia 2015 r.