Pielęgniarstwo anestezjologiczne - "Anestezja geriatryczna" Laura Wołowicka

 

 

Anestezja geriatryczna

 

 

Publikacja Anestezja geriatryczna składa się z części ogólnej i szczegółowej. Część ogólna to wprowadzenie do anestezji geriatrycznej, biologiczne uwarunkowania procesu starzenia, także na poziomie narządowym. Ponadto zaprezentowano zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Poruszono problematykę zaburzeń psychicznych pacjentów w wieku podeszłym w okresie okołooperacyjnym. Ostatni rozdział części ogólnej publikacji stanowi opis parametrów farmakodynamicznych leków stosowanych w znieczuleniu w kontekście chorych geriatrycznych. Szczegółowa część podręcznika to problematyka ryzyka znieczulenia w wieku podeszłym. Ponadto omówiono znieczulenie ogólne i przewodowe oraz neuroanestezję. Szczegółowo zaprezentowano aspekty znieczulenia w obrażeniach wielonarządowych, chirurgi ogólnej i urologii, a także do zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii. Ostatnie rozdziały poświęcono opiece w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, na oddziale intensywnej terapii oraz aspekty bólu pooperacyjnego u osób starszych.