Zobacz jakich wiceministrów powołał minister zdrowia i który z nich będzie "inicjował, koordynował i nadzorował wykonywanie zadań" przez Departament Pielęgniarek i Położnych.

Działalność ministerstwa zdrowia.

 

 

 

Na wiceministrów zdrowia zostali powołani:

 

Jarosław Pinkas,

lekarz, od 2005 r. do 2007 r.  podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Współautor ustawy o ratownictwie medycznym. 

Katarzyna Głowala,

pracowała wcześniej jako naczelnik Wydziału Sprawiedliwości Departamentu Finansowania Strefy Budżetowej Ministerstwa Finansów.


Krzysztof Łanda,

lekarz, wieloletni ekspert w dziedzinie ekonomiki zdrowia. Prezes i założyciel Fundacji Watch Health Care. Był członkiem Board of Directors Health Technology Assessment International (HTAi). Ekspert Polskiej Unii Onkologii, ekspert BCC ds. ochrony zdrowia.


Piotr Gryza,

w latach 2006-2009 prezes Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, w 2000 - 2001 kierujący Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, dyrektor szpitala na Solcu (Warszawa). Twórca i dyrektor Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych.

 

Piotr Warczyński, będzie "inicjował, koordynował i nadzorował wykonywanie zadań" przez Departament Pielęgniarek i Położnych.

Urodził się 19 marca 1959 r. Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach biznes i zarządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych, zarządzanie jakością w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, studium edukacji ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej, Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Narodowym Banku Polskim oraz studia podyplomowe dla kadry zarządzającej komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie gastroenterologii. W latach 1989 – 2000 pracował w Zakładzie Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Wojskowej Akademii Medycznej, aktualnie Wojskowego Instytutu Medycznego, oraz prowadził działalność w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. W latach 2000 – 2014 kolejno pełnił funkcje: głównego specjalisty, zastępcy ds. medycznych i dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych, dyrektora Departamentu Akredytacji i Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dyrektora Biura Akredytacji w Ministerstwie Zdrowia, a także dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W latach 2004 – 2014 był dyrektorem Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. W latach 2004 – 2005 pełnił obowiązki dyrektora generalnego, a w latach 2004 – 2012 zajmował stanowisko zastępującego dyrektora generalnego w tym urzędzie. Od 2008 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia, jest także członkiem Komitetu ds. Zapewnienia Bezstronności PCBC. Od 2005 r. wykłada m.in. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, na wydziale Ekonomii i Zarządzania WSHiP im. R. Łazarskiego (MBA w ochronie zdrowia). Był inicjatorem i współautorem kilkunastu projektów oraz nowelizacji ustaw, m.in.: ustawy o działalności leczniczej (2011 r.) oraz pakietu ustaw zdrowotnych (2007/2008 r.), w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (2008 r.), ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia (2008 r.). Współtworzył również ustawę o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (2005 r.), projekt ustawy o sieci szpitali oraz projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia, a także program wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” (tzw. plan B) realizowany w latach 2009 – 2011.

 

Powyższe informacje oraz zdjęcie pochodzą ze strony ministerstwa zdrowia