Zobacz skład "Zespołu (powołanego w dniu 4 stycznia 2016) do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej". W skład zespołu powołano pielęgniarki.

Pielęgniarstwo rodzinne.

 

 

 

W uzasadnieniu do zarządzenia powołującego zespół czytamy "zarządzenie ma na celu powołanie Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przygotowanie projektu przyczyni się do poprawy w zakresie organizacji, funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Pozwoli na zdefiniowanie jej roli w opiece nad pacjentem, a także miejsca w systemie służby zdrowia. Wpłynie to na poprawę dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele, zgłoszeni, na prośbę Ministra Zdrowia, przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (4 osoby: Tomasz Tomasik, Adam Windak, Maciej Godycki-Ćwirko, Witold Lukas), Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (2 osoby: Agnieszka Mastalerz-Migas, Jarosław Drobnik), Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie (2 osoby: Jacek Krajewski, Marek Twardowski), Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (2 osoby: Bożena Janicka, Andrzej Masiakowski), Naczelną Izbę Lekarską (Jarosław Wanecki), Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych (Maria Matusiak) oraz Konsultanci Krajowi: w dziedzinie medycyny rodzinnej (Agnieszka Jankowska-Zduńczyk) i w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego (Beata Ostrzycka) oraz ekspert ochrony zdrowia Adam Kozierkiewicz. W wyniku uzgodnień wewnętrznych do Zespołu dołączyli przedstawiciele Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce (2 osoby: Maria Stachowska, Olga WawrzynkiewiczJabłońska). Koszty funkcjonowania Zespołu będą pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność. Wynagrodzenie Zespołu ustalone zostało na poziomie zbliżonym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie członków Zespołu, w wysokości 4 tysięcy złotych, zostanie opodatkowane podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)."

Zobacz treść zarządzenia

 

 

 

Zobacz także artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Doskonalenie Zawodowe: jak się dostać na dofinansowaną specjalizację; bezpłatne szkolenia

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Jedyna taka wyszukiwarka dla pielęgniarek i położnych w internecie!

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Polish Nursing and Midwifery Portal - nowe zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarki w Anglii