Zaskakujące wyjaśnienia ministra zdrowia w zakresie "kompetencji ratowników medycznych". W związku z ostatnim zdaniem wyjaśnień, w poniedziałek minister zmuszony będzie opublikować... wyjaśnienia do wyjaśnień!

Działalność ministra zdrowia.

 

 

 

Wyjaśnienia dotyczące doniesień medialnych na temat

rozporządzenia w sprawie kompetencji ratowników medycznych

 

W mediach pojawiły się doniesienia dotyczące prac nad rozporządzeniem regulującym zakres świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego, według których z karetek pogotowia mają odejść lekarze (m.in. artykuł pt. „Ratownicy medyczni podejrzewają, że w karetkach ma nie być lekarzy” z „Rynku Zdrowia”). Zapewniamy, że są to nieprawdziwe informacje. Minister zdrowia nie planuje usuwać lekarzy z zespołów ratownictwa medycznego. Rozporządzenie nie wprowadzi żadnych „rewolucyjnych” zmian. 

Obecnie w Ministerstwie trwają prace nad projektem rozporządzenia. Zostanie on przekazany do uzgodnień i konsultacji zewnętrznych pod koniec przyszłego tygodnia – wówczas zostaną przedstawione szczegóły dotyczące nowych przepisów.  Rozporządzenie ma wejść w życie na przełomie marca i kwietnia 2016 r.  

W okresie przejściowym zespoły ratownictwa medycznego – z uwagi na ich rolę w zabezpieczeniu zdrowia i życia obywateli RP – realizują swoje zadania tak jak dotychczas. Natomiast zakres zadań ratowników medycznych zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych niż jednostki systemu określają kierownicy jednostek, którzy ich  zatrudnią.

 

Powyższy komunikat opublikowano na stronie mz w dniu 22 stycznia 2016 roku.