Znikające uchwały Zjazdu Krajowego władz Izby PIP w sprawie zasad ściągania obowiązkowych składek członkowskich od pielęgniarek i położnych.

Działalność izby pip.

 

 

Zobacz także:

Horrendalnie wysokie wynagrodzenia (np. kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, prawie dwieście tysięcy rocznie) w izbach pip to wrzód na polskim pielęgniarstwie!

 

 

 

 

Komunikat dotyczący opracowania tekstu jednolitego

uchwał VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału



W związku z trudnościami interpretacyjnymi zgłaszanymi przez Państwa dotyczącymi uchwał podjętych na posiedzeniu VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie składki członkowskiej (tj. uchwały nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału oraz uchwały nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału) zostanie opracowany tekst jednolity ww. uchwał.


Po wydaniu tekstu jednolitego ww. uchwał zostanie on niezwłocznie przekazany do informacji członkom samorządu pielęgniarek i położnych oraz zamieszczony na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Powyższy komunikat opublikowano na stronie władz izby pip w dniu 28 stycznia 2016 roku 

 


 

 

Komentarz redakcji Portalu i Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Na stronie władz izby pip opublikowano dwie uchwały Zjazdu Krajowego izby pip w sprawie zasad ściągania obowiązkowych składek członkowskich od pielęgniarek i położnych. Druga zmieniała zapisy pierwszej. Zostały one usunięte ze strony. 

Opracowanie tekstu jednolitego to może praca na dwie minuty!

Czekamy...

Chyba wiadomo co uchwalił zjazd?

Mariusz Mielcarek 

 

Zobacz także:

Zjazd Krajowy Izby PiP określił nowe zasady ściągania obowiązkowych składek członkowskich od pielęgniarek i położnych.