Panie w czepkach podpisały porozumienie w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek. Zobacz co osiągnęły w kwestii "norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych"?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

 

 

Kwestia norm zatrudnienia była poruszana wielokrotnie przez negocjatorki porozumienia. 

Co ostatecznie załatwiono?

Oto fakty! 

W projekcie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które ma regulować kwestię "norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych" zapisano... datę 31 grudnia 2017 roku

Czego dotyczy data?

Sprawdźmy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, w którym czytamy:

"Dla świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niespełniających w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia, w części dotyczącej wprowadzonych wymagań kwalifikacyjnych i etatowych dla pielęgniarek lub położnych, wprowadzono okres dostosowawczy do dnia 31 grudnia 2017 r." 

Rozporządzenie czeka na podpis ministra. 

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.

 

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.03.05 11:06:27 ~też piel.

Ha ha ha ,noooo,to się okaże wtedy,że pielęgniarek nie ma na spełnienie norm ! Jednym słowem ręka w nocniku !

#2  2016.03.05 12:37:03 ~piel

W nocniku pełnym to my pielęgniarki siedzimy od lat i już nawet prawie zaczynamy tonąć.A naszym przedstawicielkom kosmiczna kasa na konta leci.

#3  2016.03.05 21:34:43 ~nie piel

Jaki nocnik! Jest was ponoć za mało! Pracodawca nie spełnia warunków w celu zapewnienia bezpiecznej opieki, to do widzenia, pracuj sam i po lamentować. Nauczyć pracodawców szacunku do pracownika.Po co lamentować i straszyć wyjściem na ulicę.

Dodaj komentarz