Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zmian w systemie podstawowej opieki zdrowotnej. Swoboda działalności gospodarczej...

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

 

Zobacz także:

(5) TV.pielegniarki.info.pl Najpierw minister zdrowia mówi o ewentualnej likwidacji samodzielnych podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne, a po 10 minutach ukazuje swoją wizję pielęgniarki rodzinnej. Może pan się na coś zdecyduje?

TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Zobacz więcej informacji w Aktualnościach w dziale - Pielęgniarka i położna rodzinna

 

Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie zmian w systemie podstawowej opieki zdrowotnej
 

Szanowny Panie Ministrze!

Podstawowa Opieka Zdrowotna, która powinna być filarem systemu ochrony zdrowia, w ponad połowie skontrolowanych przez NIK podmiotów nie była wystarczająco skuteczna w zakresie zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i ich wczesnego wykrywania. Dlatego też wprowadzenie zmian, które miałyby na celu zwiększenie efektywności tego systemu wydaje się jak najbardziej celowa. Niestety część zmian budzi sprzeciw. Do mojego biura poselskiego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnej w Gorzowie Wlkp. skierowała stanowisko, w którym odnosi się negatywnie do niektórych propozycji opracowanych przez Zespół ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Jak wskazują część propozycji narusza określoną w konstytucji zasadę wolności gospodarczej. W szczególności dotyczy to propozycji tworzenia „zespołów lekarsko-pielęgniarskich” z rolą lekarza, jako koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej oraz tworzenia wspólnych list pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej lekarza, pielęgniarkę i położną. Okręgowa Izba stoi na stanowisku, iż należy utrzymać możliwość oddzielnego kontraktowania świadczeń zdrowotnych w ramach poszczególnych zakresów: pielęgniarki poz, położnej poz, lekarza poz oraz świadczeń w środowisku nauczania i wychowania. Należy zachować swobodę działalności gospodarczej i możliwość świadczeniodawcom udzielania świadczeń zdrowotnych w formach przewidzianych przez obowiązującą obecnie ustawę o działalności leczniczej. Ponadto przedstawiona propozycja może być niezgodna z Kartą Praw Pacjenta, która daje prawo wyboru i zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego. Takie działanie to również ingerencja w działanie wolnych i samodzielnych zawodów jakimi są zawód pielęgniarek i położnych. Powinno się dążyć do wzmacniania ich roli w dziedzinie zdrowia publicznego i promocji zdrowia. Środowisko pielęgniarek i położnych wnosi o zastosowanie rozwiązań gwarantujących utrzymanie samodzielnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, położnictwa rodzinnego i pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania z jednoczesnym zachowaniem finansowania przez płatnika świadczeń zdrowotnych. Mając na uwadze powyższe zwracam się do Pana Ministra o ustosunkowanie się do w/w uwag, a także udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie argumenty spowodowały takie propozycje?

2. Czy rozwiązania te nie pogorszą sytuacji finansowej pielęgniarek i położnych? Przypomnę , że duża liczba pielęgniarek wyjeżdża za granicę, przede wszystkim z uwagi na wyższe świadczenia. Czy wprowadzanie regulacji, które budzą sprzeciw w tym środowisku nie spowoduje kolejnych wyjazdów?

3. Czy jest możliwe odstąpienie od tych regulacji zgodnie z oczekiwaniami środowiska pielęgniarek i położnych albo przynamniej podjęcie dyskusji i wypracowanie kompromisu?

4. Czy Ministerstwo planuje podjęcie działań mające na celu wzmocnienie udziału pielęgniarek w podstawowej opiece zdrowotne oraz zapewnienia im przyzwoitych świadczeń finansowych?

Posłanka Katarzyna Osos

28-04-2016

 

Zobacz także:

Interpelacja poselska do ministra zdrowia w sprawie zespołów lekarsko-pielęgniarskich

(2) TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Komentarze użytkowników

#1  2016.05.16 16:17:50 ~milczek

A minister milczy , może zastanawia się co zamierza zrobić w ramach 'dobrej zmiany'

#2  2016.05.18 20:46:47 ~kikki

Minister zdrowia dokooptował do zespołu pracującego nad założeniami ustawy o POZ Ewę Janiuk, wiceprezes samorządu pielęgniarek i położnych. To reakcja na skargi sióstr, że zespół zdominowany jest przez lekarzy. Czy jednak jedna pielęgniarka zdoła nie tyle nawet przeważyć, co wyrównać szale? http://www.termedia.pl/mz/Poszerzenie-zespolu-ds-POZ-o-pielegniarke-Jedna,21976.html W ZESPOLE SĄ 23 OSOBY. DOTYCHCZAS BYŁO 5 PIELĘGNIAREK. NO TO TERAZ BYŁOBY ICH 6. A RESZTA - LEKARZE! NO- RÓWNOWAGA SIŁ JAK MRÓWKA I SŁOŃ!

Dodaj komentarz