Strajk pielęgniarek w CZD. "Koleżanki i Koledzy pojawia się wiele negatywnych opinii na temat związków zawodowych pielęgniarek i położnych".

Strajk pielęgniarek w CZD.

 

Zobacz więcej informacji o strajku pielęgniarek w CZD

 

 

Koleżanki i Koledzy pojawia się wiele negatywnych opinii na temat związków zawodowych. Ale pamiętajmy że związki to nie tylko liderzy ale przede wszystkim członkowie i od ich zaangażowania i chęci działania zależy końcowy sukces albo porażka. Proszę nie dajmy się nakręcać i manipulować. Teraz ważne jest abyśmy byli razem.

STRAJK - na terenie zakładu pracy może być prowadzony (po przeprowadzeniu wszystkich procedur przewidzianych w ,,Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”) TYLKO przez Zakładową Organizację Związkową.

Strajk w IP Centrum Zdrowia Dziecka zorganizowała i prowadzi Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wspierana przez Zarząd Regionu Mazowieckiego oraz członków organizacji.

W związku z przedłużającym się strajkiem i brakiem konkretnych rozwiązań w dniu 3.06.2016 r ., odbyło się nadzwyczajne zebranie Zarządu Regionu Mazowieckiego OZZ PiP, na którym powołano zespół do skoordynowanych działań wspierających Zakładową Organizację Związkową OZZ P i P w IP CZD. Wszelkie działania są i będą prowadzone w porozumieniu z Przewodniczą Zakładowej Organizacji Związkowej OZZ PiP – Magdą Nasiłowską.

Zarząd Regionu Mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych popiera działania Koleżanek i Kolegów wpierające organizacje związkową z Centrum Zdrowia Dziecka oraz inne spontaniczne i legalne akcje mające na celu poprawę warunków pracy Pielęgniarek i Położnych w Polsce.

Izabella Szczepaniak
Vice Przewodnicząca Regionu
Mazowieckiego OZZ PiP

 

 

Zobacz więcej informacji o strajku pielęgniarek w CZD