Sytuacja polskich pielęgniarek i położnych na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. "Brakuje do pracy około trzydziestu pielęgniarek, aby szpital mógł normalnie funkcjonować. Złożona przez pracodawcę propozycja porozumienia wskazuje zaledwie na cztery nowe etaty...

Pielęgniarstwo 2016.

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie sytuacji

pielęgniarek i położnych na przykładzie

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

 

Szanowny Panie Ministrze,

Pielęgniarki i położne z największego szpitala w województwie warmińsko-mazurskim nie wykluczają protestu ze względu na zbyt małą liczbę zatrudnionych tam pielęgniarek. Ich zdaniem nie ma obecnie w szpitalu ani jednego oddziału, na którym pracowałoby tyle personelu, ile trzeba.

Pielęgniarki domagają się zatrudnienia nowych osób. Potrzeby są ogromne i natychmiastowe, ponieważ jak wskazuje przewodnicząca związku zawodowego pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, brakuje do pracy około trzydziestu pielęgniarek, aby szpital mógł normalnie funkcjonować.

Pielęgniarki żądają również czytelnego podziału pieniędzy obiecanych im w ubiegłym roku. Chodzi o kwotę 400 zł brutto podwyżki. Pieniądze te są dzielone bez porozumienia ze związkami zawodowymi.

Złożona przez pracodawcę propozycja porozumienia wskazuje zaledwie na cztery nowe etaty zamiast trzydziestu. Pielęgniarki ze szpitala wojewódzkiego pozostają w sporze zbiorowym z pracodawcą od lipca 2015 r.

Mając na uwadze rolę, jaką odgrywają pielęgniarki i położne w służbie zdrowia, szacunek do wykonywania niezwykle wymagającego zawodu oraz troskę o bezpieczeństwo pacjentów i jakość leczenia, apeluję do Pana Ministra o pilne zajęcie się dramatyczną sytuacją pielęgniarek i położnych nie tylko z Olsztyna, ale i całego kraju.

Protesty tego środowiska zawodowego oraz ich zapowiedzi są słyszalne w całej Polsce. Tylko do mojego biura poselskiego spłynęło w ostatnim miesiącu kilkanaście próśb i apeli o pomoc w tej sprawie.

Pielęgniarki i położne po raz kolejny bronią nie tylko swoich praw, ale również praw pacjentów. Z roku na rok drastycznie spada liczba chcących wykonywać ten zawód. A to z pewnością może doprowadzić do pogorszenia już i tak katastrofalnej sytuacji w służbie zdrowia. Rządzący powinni być tego świadomi i podjąć zdecydowane działania, aby poprawić sytuację zawodową i finansową pielęgniarek i położnych oraz zatrzymać bardzo niepokojące tendencje.

W związku z nakreślonym powyżej problemem zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Jakie kroki zamierza podjąć Ministerstwo Zdrowia w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy i opieki pielęgniarskiej pacjentom zarówno Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, jak i szpitali w całym kraju?

2. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje w najbliższym czasie uruchomić dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracujących pielęgniarek, które mogłyby być motywacją do pracy w tym zawodzie?

3. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamierza zachęcić/zmotywować osoby do kształcenia się i wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w Polsce?

Z wyrazami szacunku
Poseł na Sejm RP
Mirosław Pampuch

09-06-2016