13 czerwca - ministerstwo zdrowia pisze kolejny rozdział... bajki "z mchu i paproci" - czyli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Teraz "zbiera dane dotyczące wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych (2.500 podmiotów)".

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

 

      

 

  *Kliknij po więcej informacji...

 

22 kwietnia 2016 roku - Ministerstwo zdrowia pisze dalszy ciąg... bajki "z mchu i paproci"? Zobacz zapisy w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników (w tym pielęgniarek i położnych) podmiotów leczniczych.

Zobacz projekt ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Zobacz więcej informacji o powyższej ustawie w dziale: Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia. PRAWIE 90 KOMENTARZY!

 

                        *Kliknij po więcej informacji...

 

13 czerwca 2016 roku - Na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia: "Odnośnie aktualnego stanu prac nad projektem ustawy regulującej zasady wynagradzania 

pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, p. P. Warczyński,  poinformował, iż MZ zbiera dane dotyczące wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych (2.500 podmiotów). Na tej podstawie zostaną opracowane wskaźniki, które zostaną przekazane na Podzespół do prac w zakresie projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność lecznicząoraz skierowane drogą e-mail do członków Zespołu."

źródło: dialog.gov.pl

Wybrał:

Mariusz Mielcarek