Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6/2016 - Perspektywy dla polskich pielęgniarek i pielęgniarzy w Niemczech

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

 

Perspektywy dla polskich pielęgniarek i pielęgniarzy w Niemczech

W tym artykule przedstawimy Państwu wachlarz korzyści i przywilejów, jakie mają osoby pracujące w Niemczech legalnie, za pośrednictwem Agenttura Personalservice. Pielęgniarki i pielęgniarze z Polski są odbierani pozytywnie i traktowani równo przez niemieckich pracodawców, z którymi współpracujemy. Szczególnie należy podkreślić wysoki poziom ich wiedzy i umiejętności praktycznych, zdobytych dzięki dobremu wykształceniu ogólnemu i uzyskanym kwalifikacjom zawodowym. Czytaj dalej...

 

Zobacz także:

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6/2016 - List do ministra Konstantego Radziwiłła

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Pielęgniarka pyta pielęgniarkę. Wywiad z polską pielęgniarką pracującą w Irlandii.