Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 7/2016 - Minister zapowiedział minimalne wynagrodzenie

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

        

W wydaniu nr 7 ogólnopolskiego miesięcznika:
 
Artykuł redakcyjny w sprawie propozycji minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia 
 
 
Komunikat ministerstwa zdrowia 
 
 
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wraz z uzasadnieniem 
 
 
Opinie związków zawodowych 
 
 
 
Minister zapowiedział minimalne wynagrodzenie
 
 
 
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt Ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych. Projekt ten wzbudził wiele kontrowersji 

zarówno wśród samych pracowników podmiotów leczniczych, jak i organizacji związkowych. Poniżej publikujemy stanowiska dwóch central związkowych, które bardzo krytycznie oceniły zaproponowane w ustawie rozwiązania płacowe. Nastąpi dalsze rozwarstwienie wynagrodzeń między grupami zawodowymi 1. Proponowane rozwiązania w żadnej mierze nie realizują postulatu dochodzenia do godziwego poziomu wynagrodzeń w służbie zdrowia. Z podanych współczynników pracy wynika, że wynagrodzenia minimalne we wszystkich grupach zawodowych - poza grupami lekarzy - w relacji do zmieniającego się przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej będą zarówno w okresie przejściowym, jak i później, sukcesywnie spadać. Na przestrzeni lat obniżać się będzie więc relatywna wartość wynagrodzeń w służbie zdrowia. Czytaj dalej...
 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Zobacz także:

Radziwiłł w dniu 4 kwietnia podzielił pielęgniarki i położne na "specjalistki, starsze i pozostałe". Natomiast w dniu 21 czerwca przedstawił inny podział...

 

13 czerwca - ministerstwo zdrowia pisze kolejny rozdział... bajki "z mchu i paproci" - czyli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Teraz "zbiera dane dotyczące wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych (2.500 podmiotów)".